NOSENIE RÚŠOK V CELOM AREÁLI NOÚ

17.09.2020
V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou je potrebné chrániť si nos aj ústa v exteriéri nášho ústavu, nielen v jednotlivých budovách.

Milí pacienti, návštevníci,

v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vás žiadame, aby ste nosili rúška či inú alternatívnu ochranu úst a nosa aj v exteriéri nášho ústavu, nielen v jednotlivých budovách. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia.

Pre všetkých pacientov a návštevníkov naďalej platia nasledovné opatrenia:

  • Doprovod pacientov prosím využívajte len v naozaj nevyhnutných prípadoch pri rešpektovaní pravidla max. 1 doprovodná osoba.
  • Rešpektujte prosím pravidlo ROR - rúško, odstup, ruky. Do ústavu vstupujte len s rúškom, resp. iným alternatívnym prekrytím nosa a úst, dodržujte dostatočné odstupy a pravidelne si dezinfikujte ruky.
  • Do 30.9. zákaz návštev na lôžkových oddeleniach v našom ústave, na základe rozhodnutia regionálneho hygienika.

Pre všetkých pacientov naďalej ostáva povinnosť vyplniť a odovzdať vstupný formulár v ambulancii. Formulár môžete vyplniť v čakárni pred vyšetrením, prípadne si ho môžete stiahnuť z nášho webu a doniesť už vyplnený. 

Vstupný formulár nájdete tu.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.