Naši genetici potvrdili prestížnu známku kvality

10.01.2023
Oddelenie lekárskej genetiky obhájilo svoju akreditáciu

Národný onkologický ústav je jedno z málo z štátnych zariadení na Slovensku, ktoré má akreditované pracovisko v odbore lekárska genetika. Naši kolegovia z Oddelenia lekárskej genetiky (OLG) pod vedením primára Martina Čermáka sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných externých kontrol nad rámec stanovených štandardov. Koncom minulého roka úspešne obhájili prestížnu známku kvality, ktorú získali v roku 2021.

Akreditované pracovisko OLG využíva aj jeden z najmodernejších sofvérov určený na organizáciu dokumentov s cieľom zvýšiť efektivitu práce, získať rýchlejší prístup k podkladom či už jednotlivých metodík, alebo iných dokumentov prevádzkového a personálneho charakteru. Tento sofvér dokáže tiež navzájom dokumenty sofitifikovane prepojiť podľa potreby, prípadne identifikovať a upozorniť na ich aktuálnosť.

V súčasnosti je OLG v procese intenzívneho napĺňania sofvéru dôležitými dátami a štandardnými postupmi jednotlivých metodík (napríklad spracovanie kostnej drene a periférnej krvi na ďalšie analýzy). Veríme, že sa našim kolegom z OLG podarí tento ambiciózny cieľ splniť do konca roka, čím uľahčia aj cestu k akreditácii ostatných laboratórnych pracovísk v našom ústave. 

Osvedčenie o akreditácii OLG

Rozsah akreditácie OLG