Náš ústav opäť rozkvitol žltými kvetmi solidarity

29.04.2022
Deň narcisov sme podporili aj v NOÚ

Žlté narcisy sú symbolom nádeje a solidarity, ktorú sme spoločne počas Dňa narcisov 28. apríla vyjadrili pacientom s onkologickým ochorením. Po 2 rokoch vynútenej prestávky poznačenej pandémiou zorganizovala pacientska organizácia Liga proti rakovine túto verejno-prospešnú zbierku opäť aj za pomoci tradičných dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku. 

Spolu s pacientmi a ich príbuznými sa nám v našej nemocnici počas Dňa narcisov podarilo vyzbierať 1900 eur v rámci už 26. ročníka kampane, ktoré organizátor Liga proti rakovine použije na preventívne, edukačné a informačné aktivity. Ďakujeme za každý pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu a prejav spolupatričnosti a nádeje pre onkologických pacientov a ich blízkym.