Národný onkologický ústav sa ujal rozliečených pacientov z Ukrajiny

16.03.2022
NOÚ poskytuje komplexnú zdravotnú onkologickú starostlivosť na Slovensku v rámci prejavenej solidarity tiež ukrajinským žiadateľom o azyl, alebo so statusom „dočasného útočiska“, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie.

NOÚ poskytuje vďaka svojim  odborníkom v rôznych špecializáciách komplexnú zdravotnú onkologickú starostlivosť na Slovensku v rámci prejavenej solidarity tiež ukrajinským žiadateľom o azyl, alebo so statusom „dočasného útočiska“, ktorí sa liečia na onkologické ochorenie. NOÚ poskytne neodkladnú starostlivosť aj tranzitujúcim utečencom. Je pripravený tiež pomôcť a podporiť ukrajinských zdravotníkov.

Prvého ukrajinského onkologického pacienta prijal NOÚ koncom februára. Špecialisti NOÚ sa doteraz ujali 15 pacientov z Ukrajiny, aby mohli pokračovať v nastavenej liečbe na onkohematologické, onkogynekologické diagnózy, na rakovinu prsníka a brušných orgánov.

Jedna pacientka vo vážnom stave je hospitalizovaná na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ďalší traja sú hospitalizovaní na lôžkových oddeleniach. Jedenásti pacienti chodia na ambulantnú chemoterapiu. Jedného z týchto pacientov pripravujeme na chirurgický zákrok. V najbližších dňoch nemocnica očakáva príchod ďalších troch onkologických pacientov.

„Denne vieme podať približne sto chemoterapií našim pacientom, a aj pri tomto počte sa vieme ujať určitého množstva rozliečených ukrajinských pacientov. Jazykovú bariéru preklenieme tým, že dvaja u nás už niekoľko rokov zamestnaní ukrajinskí lekári nám prekladajú. Situáciu nám však sťažuje nekompletná zdravotná dokumentácia, preto niektoré vyšetrenia, ktoré pacienti absolvovali v Kyjeve alebo v inom meste, napríklad CT alebo magnetickú rezonanciu, musíme zopakovať“, uviedol medicínsky riaditeľ NOÚ prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Onkologická liečba nielen fyzicky ale i psychicky zaťažuje organizmus. Veľmi dôležité je rodinné zázemie a psychická pohoda, ktorá prospieva k lepšej prognóze. Naše tri psychologičky sú pripravené pomôcť aspoň čiastočne zmierniť ťažko prijateľnú realitu utečencov, akou je opustenie svojich blízkych, svojho domova.

Už niekoľko rokov pracujú v našej nemocnici traja lekári, jedna praktická sestra, jeden sanitár a jedna servírka s ukrajinským pôvodom. V ústave máme tiež dobré skúsenosti s veľmi pracovitými Ukrajinkami, ktoré sa starajú o čistotu prevádzok v našej nemocnici.

Generálny riaditeľ NOÚ Ing. Tomáš Alscher, MPH zdôraznil: „Zdravotnícki pracovníci z ukrajinských radov majú u nás dvere vždy otvorené. Chceme im pomôcť čím skôr odstrániť jazykovú bariéru a poskytnúť intenzívny jazykový kurz. Sme tiež pripravení zabezpečiť ubytovanie v blízkosti NOÚ. Kým sa vyštudované sestry naučia po slovensky a bude im uznané požadované vzdelanie, môžu u nás pracovať ako pomocní pracovníci v zdravotníctve – sanitári, následne môžu v našom ústave nastúpiť na vyššiu pozíciu. Túto možnosť už využila jedna sestra a dúfame, že sa k nej pridajú ďalšie.

Pacienti a ich príbuzní sa na NOÚ môžu obracať prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nou.sk. Náš ústavný právnik komunikuje s Ministerstvom vnútra SR, aby si priamo na Slovensku mohli vybaviť potrebné tlačivá buď žiadosť o azyl, alebo žiadosť o prichýlenie utečenca.