Najnovšie trendy v endoskopii na pôde NOÚ

Nachádzate sa tu

15. 03. 2019
Vyše 100 špecialistov v oblasti endoskopie, šesť živých prenosov endoskopických zákrokov, najnovšie trendy v hodnotení a riešení nálezov v hrubom čreve, ako aj dôraz na prevenciu a skríning onkologických ochorení tráviaceho traktu. Tieto témy spája spoločný menovateľ - odborné podujatie „Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie“. Na pôde NOÚ sa dnes uskutoční už dvadsiatykrát.

Pre kolegov, špecialistov v endoskopii (lekárov aj sestry) pripravila Slovenská gastroenterologická spoločnosť v spolupráci s Národným onkologickým ústavom významné odborné podujatie XX. Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie, ktoré je zároveň poďakovaním a spomienkou na bývalého primára Gastroenterologického oddelenia NOÚ MUDr. Viktora Vráblika. „Som nesmierne rád, že sa dvadsaťročná tradícia tejto konferencie spája práve s Národným onkologickým ústavom. Okrem možnosti získať nové poznatky je to pre kolegov zároveň príležitosť pripomenúť si aj nášho bývalého spolupracovníka a priekopníka v gastroenterológii MUDr. Viktora Vráblika, CSc.,“ povedal generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.

Hlavnou témou tohto ročníka sú neoplázie (pozn. novotvary, nádory) hrubého čreva. Práve na túto  problematiku sa zameria šesť prenosov z endoskopických sál a účastníci konferencie tak môžu naživo sledovať zákroky v hrubom čreve a konečníku a počas výkonu diskutovať s prítomnými odborníkmi. „Som hrdý na to, že Vráblikov deň ako jediné gastroenterologické  podujatie na Slovensku každoročne svojim účastníkom sprostredkúva živé prenosy priamo z našich endoskopických sál. Lekári i sestry tak majú vytvorené skvelé podmienky na získanie nových poznatkov z autentického prostredia.  Primár Vráblik bol inovátorom v našom odbore, napríklad ako prvý na Slovensku zaviedol metalický stent do pažeráka. Spoločne s kolegami sa snažíme v jeho odkaze pokračovať,“ doplnil primár Gastroenterologického oddelenia NOÚ Boris Pekárek.