Najnovšie poznatky z onkológie odzneli na pôde NOÚ

Nachádzate sa tu

22. 06. 2018
Viac ako 40-tisíc onkológov z celého sveta si vypočulo najnovšie poznatky z oblasti onkológie na výročnom stretnutí Americkej onkologickej spoločnosti (ASCO annual meeting) v Chicagu. Pre kolegov zo Slovenska pripravila Slovenská onkologická spoločnosť na pôde NOÚ podujatie Best of ASCO.

V rámci najvýznamnejšej svetovej onkologickej konferencie odznelo mnoho vynikajúcich prednášok, diskusií a prác, ktoré budú určovať trendy v manažmente onkologických ochorení na najbližšie obdobie. Pre kolegov zo Slovenska, ktorí sa konferencie v zahraničí nemohli zúčastniť, pripravila Slovenská onkologická spoločnosť na pôde Národného onkologického ústavu podujatie Best of ASCO – to najlepšie z ASCO. „Teší ma, že sa nám už po desiatykrát podarilo zorganizovať túto konferenciu a priniesť tak našim kolegom to najnovšie a najdôležitejšie z tak vysoko profesionálnej a celosvetovo uznávanej konferencie takpovediac ešte zahorúca,“ povedal MUDr. Tomáš Šálek, prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti.

„Som nesmierne rád, že sa nám po prvýkrát podarilo zorganizovať toto podujatie práve na pôde Národného onkologického ústavu a zároveň pevne verím, že v spolupráci budeme pokračovať aj naďalej,“  uviedol vo svojom príhovore k účastníkom Best of ASCO medicínsky riaditeľ NOÚ prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc. Počas odborného podujatia si viac ako 100 účastníkov zo Slovenska vypočula to najdôležitejšie a najcennejšie, čo odznelo v Chicagu. Významnou pridanou hodnotou podujatia bolo aj vystúpenie profesora Nassera Hannu z Indiana University School of Medicine, ktorý slovenským kolegom odprezentoval tie najdôležitejšie práce z oblasti nádorov pľúc.