Medzinárodný deň sestier

12.05.2022
Výnimočný sviatok sme si tradične pripomenuli aj v NOÚ.

12. mája sa po celom svete slávi Medzinárodný deň sestier, ktorý je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

Všetkým sestrám, laborantkám, laborantom, techničkám, technikom, fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom, zdravotníckym asistentkám, zdravotníckym asistentom, sanitárkam a sanitárom dnes osobne na 30 pracoviskách úprimne poďakoval za každodennú obetavú prácu generálny riaditeľ Tomáš Alscher, medicínsky riaditeľ Juraj Pechan, vedúca odboru ošetrovateľstva Katarína Zanchetta a vedúci zdravotnej starostlivosti Jozef Dolník. Naše milé kolegyne a kolegovia sa potešili darčeku v podobe telovej kozmetiky.

Tento významný sviatok spolu s nami tiež oslávila štátna tajomníčka z Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská, ktorá srdečnými slovami i ružou vyjadrila podporu a vďaku našim oslávenkyniam a oslávencom za starostlivý prístup k našim pacientom.

Autor fotiek: Lucia Benediková