Medzinárodný deň sestier

11.05.2021
Výnimočný sviatok sme si tradične pripomenuli aj v NOÚ.

12. mája sa po celom svete slávi Medzinárodný deň sestier, ktorý je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej.

Milé sestry, laborantky, laboranti, techničky, technici, fyzioterapeutky, fyzioterapeuti, zdravotnícke asistentky, zdravotnícki asistenti, sanitárky a sanitári prajeme vám všetko najlepšie. Máme za sebou veľmi náročný pandemický rok, ktorý sa nám podarilo dobre zvládnuť, aj vďaka vášmu enormnému nasadeniu, každodennej obetavej práci. Som nesmierne rád, že sme sa ešte viac stmelili a uvedomili si, aká dôležitá je vzájomná podpora a súdržnosť. Ďakujeme vám, že tieto neľahké časy takmer vôbec nepocítili naši pacienti,“ vyjadril slová uznania generálny riaditeľ Tomáš Alscher. K osobnej gratulácii na 34 pracoviskách NOÚ sa pridala aj vedúca odboru ošetrovateľstva Katarína Zanchetta. Veľký rešpekt ku každodennému poslaniu dnešných oslávenkýň a oslávencov vyjadril tiež medicínsky riaditeľ Juraj Pechan.

Naše kolegyne a kolegovia s potešením a úprimným prekvapením prijali netradičný darček v podobe vitamínového koktejlu s vlastnou značkou NOÚ. Tieto výživové doplnky začneme poskytovať pacientom podľa ich jednotlivých onkologických diagnóz v našej lekárni.