Lekári NOÚ uskutočnili 1 500 transplantácií krvotvorných buniek

Nachádzate sa tu

25. 07. 2018
Počas 26-ročnej existencie Transplantačnej jednotky - vysokošpecializovaného pracoviska Národného onkologického ústavu (NOÚ) uskutočnil tím odborníkov 1 500 transplantácií krvotvorných kmeňových buniek. Druhé najväčšie transplantačné pracovisko na Slovensku sa zameriava na transplantáciu krvotvorných buniek predovšetkým u pacientov s hematologickými malignitami, ako sú malígne lymfómy, akútne a chronické leukémie a mnohopočetný myelóm.

Jedno z najvýznamnejších pracovísk svojho druhu na Slovensku založili v roku 1992 MUDr. Peter Fuchsberger, CSc. a MUDr. Ján Lakota, CSc. Toto pracovisko je zamerané na priamu previazanosť liečby onkohematologických ochorení, ako aj solídnych nádorov s programom transplantácií krvotvorných buniek. Ročne v rámci Transplantačnej jednotky vykonajú celkovo 70 až 80 autológnych (vlastné krvotvorné bunky pacienta), či príbuzenských alogénnych (krvotvorné bunky od súrodenca) transplantácií.

Významným ukazovateľom však nie je len počet vykonaných transplantácií, ale aj typy onkologických ochorení, u ktorých sa vykonávajú. „Transplantačná jednotka NOÚ je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré vykonáva autológne transplantácie u dospelých pacientov v rámci liečby solídnych nádorov,“ povedal prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ Ľuboš Drgoňa. Cieľom transplantácie je obnova krvotvorby pacienta, ktorá bola poškodená vysokodávkovanou chemoterapiou alebo rádioterapiou. Vysoké dávky chemoterapie alebo rádioterapie sa podávajú s cieľom zničiť nádorové bunky pacienta.

Cieľom špecialistov v rámci onkohematologickej kliniky je nielen pokračovať v transplantačnom programe, ale tento program naďalej aj rozvíjať. „Na základe výskumu a skúseností môžeme potvrdiť, že len jeden zo štyroch súrodencov je vhodný na darovanie krvotvorných buniek svojmu súrodencovi. Práve z tohto dôvodu je naším  cieľom rozšíriť transplantačný program o tzv. haploidentické transplantácie. Ide o transplantácie krvotvorných buniek od darcov, ktorými sú nie úplne zhodní súrodenci alebo rodičia pacientov,“ uviedla vedúca lekárka Transplantačnej jednotky Miriam Ladická.

Vizitka:

Oddelenie onkohematológie I. – Transplantačná jednotka je súčasťou Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ.  Zabezpečuje intenzívnu chemoterapiu malígnych ochorení a iných závažných stavov s umožnením aseptického ošetrovateľského režimu a vykonávaním transplantácie krvotvorných buniek a rovnako aj priamu previazanosť chemoterapie leukémií, lymfómov, myelómov a solídnych nádorov s programom transplantácií krvotvorných buniek. Pre pacientov je k dispozícii 6 jednolôžkových izieb, z ktorých každá vďaka komplexnej rekonštrukcii v roku 2015 dosahuje parametre štandardného európskeho pracoviska.