"Kvapka krvi" NOÚ v správnych rukách

26.11.2020
Oddelenie laboratórnej hematológie a transfúziológie sa stará o krvnú banku v našom ústave.

Sme veľmi radi, že sa môžeme pochváliť aj našimi zamestnancami, pre ktorých je darovanie krvi celkom prirodzené. Naša kolegyňa Ľubka Malovcová z Oddelenia laboratórnej  hematológie a transfúziológie (OLHT) je dokonca držiteľkou Diamantovej Jánskeho plakety a tiež Kňazovického medaily za mnohonásobné darovanie krvi. Medzi darcami nechýba ani mladá krv, naša zdravotná laborantka Simona Grajciarová tiež pravidelne daruje túto vzácnu tekutinu.

Aby sa krv k našim pacientom z Národnej transfúznej služby a ďalších pracovísk z celého Slovenska dostala do správnych rúk, vďačíme kolegom a kolegyniam z OLHT. Na kvalitu týchto liečiv biologického pôvodu, pripravených z ľudskej krvi od jedného alebo niekoľkých darcov, zodpovedne dohliada manažérka kvality z tohto oddelenia Silvia Nejedlíková. Gabika Hošeková, naša vždy usmiata vedúca laborantka OLHT, vníma svoju dlhoročnú kolegyňu Milotu Hlavatú ako vzácny klenot vo vedení nemocničnej krvnej banky a imunohematologického laboratória v našom ústave.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí týmto šľachetným činom prispievajú k liečbe onkologických pacientov aj v našom ústave.

Vedeli ste, že okrem krvi môžete darovať aj krvné doštičky?

Prečítajte si náš letáčik: www.nou.sk/download/nou-krvne-dosticky.pdf