Krištáľové krídlo opäť získal lekár v NOÚ

Nachádzate sa tu

30. 01. 2017
Docent Mego medzi laureátmi prestížneho ocenenia

Dvanásť popredných osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si  včera 29. januára na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016. Medzi víťazmi jubilejného 20. ročníka je aj uznávaný klinický onkológ a vedec doc. MUDr. Michal Mego, PhD., ktorý získal najväčší počet hlasov v kategórii Medicína a veda.

Čerstvý laureát  Krištáľového krídla pôsobí ako vedúci Jednotky translačného výskumu na II. Onkologickej klinike LF UK NOU.  Zároveň je držiteľom viacerých domácich medzinárodných cien a spoluautorom 4 patentových návrhov z rôznych oblasti medicíny.

Docent Mego vlani publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov. Prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii.

Zaslúžil sa o zriadenie Jednotky translačného výskumu. Ide o prvé pracovisko na Slovensku, ktoré má za cieľ prenášať výsledky laboratórneho výskumu do klinickej praxe a zároveň riešiť klinicky významné problémy na laboratórnej úrovni. Okrem zhromažďovania a analýzy biologického materiálu, toto jedinečné pracovisko sleduje výsledky liečby, ako aj jej nežiaduce účinky, s cieľom zistiť, ktorý pacient potrebuje agresívnejšiu liečbu a naopak.

Výskum je zameraný na viaceré oblasti, pričom dve hlavné predstavujú nádory semenníkov a výskum cirkulujúcich nádorových buniek. Okrem týchto dvoch ťažiskových výskumov, sa ďalšie prebiehajúce projekty týkajú nádorov vaječníkov, močového mechúra, resp. využitia probiotík v onkológii.

 „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na výskume tekutých nádorových buniek zúčastňujú. Sú to nielen samotní vedeckí pracovníci, je to veľký tím vrátane všetkých lekárov, zdravotných sestier aj sanitárov, ktorí sa starajú o pacientov, a to nielen z Kliniky klinickej onkológie NOÚ, ale prakticky skoro zo všetkých oddelení. Bez ich adekvátnej a dobrej starostlivosti  o pacientov nie je možné robiť dobrý  klinický alebo experimentálny výskum.  Osobitné poďakovanie patrí pacientom a ich rodinám, ktorí sa ochotne a nezištne zapájajú  do výskumu a môžu takýmto spôsobom pomôcť ďalším pacientom“, vyjadril slová uznania držiteľ Krištáľového krídla, doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

„Dôležité je v živote nevzdávať sa a snažiť sa nepodľahnúť nepriazni osudu. Myslím, že to neplatí len pre onkologických pacientov, ale pre každého z nás. Aj z nevýhody sa dá spraviť výhoda a s týmto postojom preplávate aj cez ťažšie úseky života“, podelil sa o svoje životné krédo docent Mego.

Krištáľové krídlo je každoročne ocenenie udeľované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením.

Záznam z udeľovania cien:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11779/116709#4756