Koronavírus liečby, hospitalizácie ani operácie v NOÚ nezastavil

Nachádzate sa tu

12. 05. 2020
Vďaka patrí všetkým kolegom a zamestnancom Národného onkologického ústavu. Za každou liečbou je ich obetavá ťažká práca a trpezlivosť.

Tisíce liečob, hospitalizácií aj operácií. Aj napriek mimoriadne náročnej situácii v uplynulých týždňoch spôsobenej koronavírusom si  Národný onkologický ústav v Bratislave udržal svoj výkonnostný režim na rovnakej úrovni ako minulý rok. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie dokonca v apríli podali viac liečob, ako bol mesačný priemer v roku 2019.

Rakovina si nevyberá čas, kedy zasiahne. Na rozdiel od iných zdravotníckych zariadení tak aj počas pandémie spôsobenej novým vírusom COVID-19 museli v našom ústave pokračovať onkologické liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení, ako aj vyšetrenia, prostredníctvom ktorých naši onkológovia sledujú účinnosť liečby,“ uviedol generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu Tomáš Alscher. O veľmi dobrom výkone všetkých pracovísk počas prvých štyroch mesiacov tohto roka svedčia aj štatistické ukazovatele a ich porovnanie s minulým rokom.

Kým činnosť iných zdravotníckych zariadení koronavírus výrazne utlmil, respektíve poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, Národný onkologický ústav v niektorých oblastiach dosiahol väčší výkon ako v rovnakom období počas minulého roku. Na Oddelení ambulantnej chemoterapie podali v apríli  celkovo 1 727 liečob, čo je viac ako mesačný priemer roku 2019. „Moja vďaka patrí všetkým kolegom a zamestnancom Národného onkologického ústavu. Za každou liečbou je ich obetavá ťažká práca a trpezlivosť. Som nesmierne rád, že zatiaľ čo v roku 2018 sme bojovali s odlivom personálu, tento rok sa nám podarilo počty zamestnancov stabilizovať a v súčasnosti sa o našich pacientov stará 175 lekárov a 330 sestier. Aj to je dôkaz toho, že dostatok personálu je jedným zo základných predpokladov poskytovania naozaj kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal Alscher. 

V Národnom onkologickom ústave  sa od januára do apríla uskutočnilo 2 844 hospitalizácií, čo je v porovnaní s rokmi 2019 a 2018 len minimálny pokles na úrovni 3 %. „Ak vezmeme do úvahy, že od posledného marcového týždňa sme jedno celé oddelenie so 16-timi lôžkami vyčlenili ako COVID-oddelenie a tieto lôžka sme na bežné hospitalizácie vôbec nevyužívali, ide o výborný výkon,“ zdôraznil generálny riaditeľ Tomáš Alscher s tým, že počas prvých štyroch mesiacov onkochirurgovia vykonali 951 operácií.

Dobré výsledky sa odzrkadlili nielen v počte odliečených pacientov, ale aj v hospodárení ústavu. Najvyššie onkologické pracovisko na Slovensku ukončilo prvý štvrťrok 2020 s pozitívnym hospodárskym výsledkom a ziskom na celkovej úrovni 2,3 mil. eur, a to aj napriek zvýšeným nákladom na zabezpečenie všetkých nevyhnutných protiepidemiologických opatrení.