Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Nachádzate sa tu

18. 12. 2020
Vďaka celoslovenskej výzve dostali naši pacienti nečakané vianočné darčeky.

Najvzácnejší dar je čas, ktorý venujeme jeden druhému. Čas, o ktorý sa podelíme pri balení darčekov aj pre celkom neznámych ľudí. V tej chvíli odložíme nabok svoje veľké i malé starosti. Hreje nás pocit naplneného šťastia, obdarúvame seniorov v hmotnej núdzi, osamelých starších ľudí, či tých, ktorým do cesty vstúpila rakovina.

Ďakujeme v mene celého ústavu, dvom úžasným bytostiam Janke Galátovej a Silvii Slobodovej, autorkám celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", že sa s nami podelili o toto nádherné Vianočné posolstvo. Vďaka nim naši hospitalizovaní pacienti na lôžkových oddeleniach a tiež ambulantní pacienti v aplikárni dostali nečakaný darček. 237 vianočných balíčkov malo veľký úspech u pacientov. 

To som v živote nezažila, aby som dostala darček v nemocnici“, dojalo našu pacientku pri rozbaľovaní darčeka. „Čo i len 5 minút potešenia pacientov z nečakaných darčekov od štedrých ľudí z celého Slovenska ma napĺňa nevýslovným šťastím. Veľká vďaka patri vám všetkým v Národnom onkologickom ústave, ktorí sa staráte o onkologických pacientov“, úprimne a srdečne poďakovala autorka výnimočného projektu.

„Posielame jedno obrovské ĎAKUJEM za všetkých pacientov,” poďakovali vedúce sestry lôžkových oddelení.

Viac sa dozviete tu: www.kolkolasky.sk