Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

17.12.2020
Vďaka celoslovenskej výzve dostali naši pacienti nečakané vianočné darčeky.

Najvzácnejší dar je čas, ktorý venujeme jeden druhému. Čas, o ktorý sa podelíme pri balení darčekov aj pre celkom neznámych ľudí. V tej chvíli odložíme nabok svoje veľké i malé starosti. Hreje nás pocit naplneného šťastia, obdarúvame seniorov v hmotnej núdzi, osamelých starších ľudí, či tých, ktorým do cesty vstúpila rakovina.

Ďakujeme v mene celého ústavu, dvom úžasným bytostiam Janke Galátovej a Silvii Slobodovej, autorkám celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", že sa s nami podelili o toto nádherné Vianočné posolstvo. Vďaka nim naši hospitalizovaní pacienti na lôžkových oddeleniach a tiež ambulantní pacienti v aplikárni dostali nečakaný darček, 237 vianočných balíčkov malo veľký úspech u pacientov. 

To som v živote nezažila, aby som dostala darček v nemocnici“, dojalo našu pacientku pri rozbaľovaní darčeka. „Čo i len 5 minút potešenia pacientov z nečakaných darčekov od štedrých ľudí z celého Slovenska ma napĺňa nevýslovným šťastím. Veľká vďaka patri vám všetkým v Národnom onkologickom ústave, ktorí sa staráte o onkologických pacientov“, úprimne a srdečne poďakovala autorka výnimočného projektu.

„Posielame jedno obrovské ĎAKUJEM za všetkých pacientov,” poďakovali vedúce sestry lôžkových oddelení.

Viac sa dozviete tu: www.kolkolasky.sk