Hľadáme darcov krvných doštičiek

01.03.2023
Vzácny materiál môžeme skladovať iba 5 dní

Krvné doštičky vznikajú v kostnej dreni a zabezpečujú zrážanlivosť krvi, nevyhnutnú pre život. Práve tie našim pacientom chýbajú buď následkom nádorového ochorenia, alebo liečby, ktorá tvorbu doštičiek potláča. Tento vzácny materiál môžeme skladovať iba 5 dní a nedokážeme urobiť zásoby vopred. Naši pacienti nutne potrebujú transfúzie krvných doštičiek raz denne počas 7 – 14 dní na začiatku liečby alebo aj opakovane v jej ďalšom priebehu. 

V našej databáze evidujeme pravidelných darcov, ktorí nestačia pokrývať potreby všetkých našich pacientov. Veľmi radi privítame aj prvodarcov, ktorí sa u nás zaregistrujú, absolvujú úvodný odber krvi a vyšetrenia (EKG, röntgen pľúc) a potom prídu na dohodnutý termín odberu. 

KTO MÖŽE DAROVAŤ?  
Zdraví jedinci  (ktorí neprekonali infekčnú žltačku, nemajú závažné ochorenie srdca, pľúc, pečene, obličiek, cukrovku a iné) vo veku 18-50  rokov, rodinní príslušníci pacientov ale aj ostatní.

VSTUPNÉ VYŠETRENIE PRED ODBEROM – PRE PRVODARCOV
Krvné testy nalačno, röntgen pľúc a EKG (ešte bez darovania) -  získate jedinečný benefit - preventívne vyšetrenia bez čakania.

ODBER
Odber na krvinkovom separátore trvá cca 1 hodinu, doštičky sa vám začnú obnovovať ihneď, do 72 hodín ich máte naspäť. Darovať doštičky môžete až 12 x ročne. V prípade potreby darovania doštičiek budete pravidelne kontaktovaní.

VIAC INFORMÁCIÍ sa dozviete tu: Darovanie krvných doštičiek | Národný onkologický ústav (NOÚ) (nou.sk) alebo v našom letáčiku.

ĎAKUJEME všetkým našim darcom krvných doštičiek.