Hľadáme 100statočných darcov krvných doštičiek

Nachádzate sa tu

14. 08. 2018
Dnes spustila prvá darkyňa jedinečný projekt 100statočných.

„Pred prvým darovaním som si veľmi želala, aby som mala všetky vyšetrenia v poriadku a aby som mohla byť darkyňou. Som rada, že som odber zvládla a môžem takto niekomu pomôcť, je to jedna z mála vecí, ktoré vedia urobiť zdraví ľudia pre chorých. Samotný odber prebehol v pohodlnom kresle, bez bolesti a v dobrej nálade," podelila sa o svoju skúsenosť prvá darkyňa projektu 100statočných Lubomíra Kertesz.

Naši pacienti nutne potrebujú transfúzie krvných doštičiek raz denne počas 7 až 14 dní  na začiatku liečby alebo aj opakovane v jej ďalšom priebehu. Tento vzácny materiál môžeme skladovať iba 5 dní a  nedokážeme urobiť zásoby vopred. V našej databáze evidujeme približne 100 pravidelných darcov, ktorí nestačia pokrývať potreby všetkých našich pacientov. Práve preto uvítal primár Oddelenia laboratórnej hematológie a transfúziológie MUDr. Ján Gyárfáš zrealizovanú ideu 100statočných, ktorú inicioval náš onkologický pacient Andrej Minárik.

Cieľom projektu je šíriť osvetu, zvyšovať povedomie o darovaní krvných doštičiek a získavať 100 pravidelných darcov pre Národný onkologický ústav, podľa aktuálnej potreby, počas celého roka, aj počas sviatkov a dovoleniek.

Krvné doštičky, tzv. trombocyty, sú krvné bunky, ktoré vznikajú v kostnej dreni a ich úlohou je regulovať zrážanlivosť krvi pri onkologických alebo hematologických ochoreniach. Darovať ich pritom môže každá dospelá zdravá osoba, stačí sa zaregistrovať, absolvovať úvodný odber krvi a vyšetrenie a následne prísť na dohodnutý termín odberu.

Čo treba urobiť, ak chcete darovať krvné doštičky

1. telefonicky si dohodnúť termín návštevy v NOÚ na tel. č. 02/5937 87 65

2. zaregistrovať sa a vyplniť dotazník

3. absolvovať úvodné odbery, vyšetrenia (EKG, röntgen pľúc) a pohovor s lekárom

4. dostaviť sa na vopred dohodnutý termín odberu 

5. poležať si asi hodinu pri filtrovaní krvi na separátore

6. posunúť informáciu o možnosti darovania krvných doštičiek ďalej vo svojom okolí

 

Viac informácií o procese darovania krvných doštičiek nájdete na stránke https://www.100statocnych.sk/ ako aj v letáčiku NOÚ.

 

Autor fotografií: Maroš Markovič