Historicky prvý kurz unikátnej endoskopickej metódy v NOÚ

Nachádzate sa tu

28. 03. 2019
Národný onkologický ústav sa stal dejiskom historicky prvého školenia jedinečnej endoskopickej metódy odstraňovania včasných nádorov v tráviacom trakte na Slovensku (tzv. ESD – endoskopická submukózna disekcia). Do tajov tejto špecifickej metódy svojich kolegov – gastroenterológov z Bratislavy, Nitry, Trenčína a Žiliny, zasvätil primár Gastroenterologického oddelenia NOÚ Boris Pekárek.

Celodenného seminára sa zúčastnilo päť špecialistov, ktorí si nadobudnuté poznatky z oblasti endoskopie prakticky vyskúšali a naživo si takýto výkon pozreli priamo na endoskopickom pracovisku NOÚ.  Kurz pozostával z dvoch častí. Počas jednej si účastníci školenia mohli svoje zručnosti a endoskopické techniky vyskúšať na vypreparovanom žalúdku a neskôr i čreve z prasaťa. Ďalšou súčasťou semináru bolo aj vykonanie endoskopickej submukóznej disekcie u pacientky s nízkopoloženým nádorom konečníka zasahujúcim až do análneho otvoru. Lekári mohli počas invazívneho výkonu nielen sledovať jeho stratégiu a prevedenie, ale samotnému operatérovi – Borisovi Pekárkovi aktívne klásť otázky. Výkon trval necelých 30 minút a prebehol bez komplikácií.

Primár Pekárek svoje vedomosti a zručnosti kolegom v gastroentereológii odovzdáva na endoskopických modeloch už viac ako päť rokov. „Verím, že tento prvý seminár pomôže implementovať metódu ESD v ďalších centrách a pomôže tak zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Prvá ESD na Slovensku:

V roku 2011 vykonal primár Gastroenterologického oddelenia Boris Pekárek historicky prvú endoskopickú submukóznu disekciu (ESD) na Slovensku 83-ročnej pacientke s povrchovou rakovinou žalúdka. Ide o japonskú metódu na endoskopické odstránenie včasných nádorov v tráviacom trakte. Šetrný zákrok bez nutnosti štandardného operačného výkonu bol úspešný, čo prispelo k zavedeniu tejto techniky na našom pracovisku najprv v žalúdku, neskôr i v konečníku, pričom v poslednej dobe sa už výkony posúvajú aj do vyšších časti hrubého čreva. Endoskopické pracovisko NOÚ  ako jediné  na Slovensku vykonáva ESD v konečníku a hrubom čreve, pričom unikátny je aj počet zákrokov -  v roku 2018 sme vykonali celkovo 54 ESD.