Gastroenterologickí špecialisti z NOÚ školili kolegov

Nachádzate sa tu

16. 11. 2018
Lekári a sestry z Gastroenterologického oddelenia v Národnom onkologickom ústave v Bratislave sa dnes so svojimi kolegami podelili o cenné skúsenosti v oblasti endoskopie. Počas celodenného praktického školenia si lekári a sestry z rôznych oblastí Slovenska mohli vyskúšať endoskopické metódy a získať tak praktické skúsenosti v tejto zaujímavej oblasti medicíny.

Odovzdávanie našich skúseností ostatným lekárom a sestrám je pre mňa a mojich kolegov poslaním. Považujem za veľmi prínosné, že si u nás endoskopickú techniku môžu reálne vyskúšať,“ povedal primár Gastroenterologického oddelenia Boris Pekárek.

Práve on so svojím tímom vykonal v roku 2011 historicky prvú endoskopickú submukóznu disekciu (ESD) na Slovensku 83-ročnej pacientke s povrchovou rakovinou žalúdka. Ide o japonskú metódu na endoskopické odstránenie včasných nádorov v tráviacom trakte. Šetrný zákrok bez nutnosti štandardného operačného výkonu bol úspešný, čo prispelo k zavedeniu tejto techniky na našom pracovisku najprv v žalúdku, neskôr i v konečníku, pričom v poslednej dobe sa už výkony posúvajú aj do vyšších časti hrubého čreva. Endoskopické pracovisko NOÚ  ako jediné  na Slovensku vykonáva ESD v rekte a hrubom čreve, pričom unikátny je aj počet zákrokov -  ročne ide o viac ako  30 ESD. 

Endoskopické školenia sa v Národnom onkologickom ústave uskutočňujú už piaty rok a absolvovalo  ich  viac ako 150  odborníkov  – lekárov a sestier. Primár Gastroenterologického oddelenia NOÚ Boris Pekárek má záujem odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti čo najširšiemu okruhu odborníkov z oblasti gastroenterológie, pričom  na prezentáciách  tohto typu sa zúčastňuje aj v rámci odborných kongresov.