Galavečer baletných hviezd v SND "Umenie pre život"

02.11.2022
Partnerský projekt NOÚ, SND, NOI a VšZP upozorňuje na dôležitosť prevencie a liečby nádorových ochorení

V  sobotu 29. októbra sa uskutočnilo v novej budove SND unikátne baletné galapredstavenie „Umenie pre život“, bolo symbolickým vyvrcholením partnerského projektu NOÚ a SND, do ktorého sa tento rok tiež zapojil Národný onkologický inštitút  a Všeobecná zdravotná poisťovňa, aby spoločne upozornili na dôležitosť prevencie a liečby nádorových ochorení. Ide o ojedinelú príležitosť spojiť našich zdravotníkov, kolegov, onkologických pacientov i zástupcov pacientskych organizácii a dopriať im spoločný nezabudnuteľný zážitok.

„V spolupráci so Slovenským národným divadlom sa nám podarilo pokračovať v tradícii tohto jedinečného podujatia Umenie pre život. Vytvoriť výnimočnú príležitosť, cez krásu umenia, spojiť dva svety, zdravotnícky a pacientsky. Baletní umelci svojím tanečným majstrovstvom symbolicky vyjadrujú spolupatričnosť, tým, ktorí to najviac potrebujú, našim pacientom. Zároveň vyjadrujú veľké uznanie našim lekárom, sestrám, celému personálu za ich každodennú, namáhavú, obetavú prácu“, vyjadril sa Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ NOÚ.

Na galavečere vystúpili svetové hviezdy prestížnych európskych scén, ktoré predstavili výnimočné diela mimo repertoáru Baletu SND. „V divadle som každý večer inou postavou, ale telo mám len jedno“, apelovali umelecké osobnosti SND v rámci osvetovej kampane o prevencii rakoviny prsníka Ružový október. „ Je pre nás cťou, priam povinnosťou šíriť osvetu v boji proti onkologickým ochoreniam. Verím, že krása umenia dokáže podporiť pacientov v liečbe,“ zdôraznila Nina Poláková, umelecká riaditeľka Baletu SND.

„Viac ako polovica Slovákov, ktorí majú nárok na preventívnu prehliadku, ju neabsolvujú. Ak by sme ju nezanedbávali, zachránili by sme 11-tisíc životov ročne,“ zdôraznil Ing. Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP.

Mimoriadna vďaka patrí Nadácii EPH (https://nadaciaeph.sk/), ktorá nám umožnila vychutnať si spoločne s pacientmi slávnostný večer.

Viac o prevencii,  rozbehnutých onkologických skríningových programoch, ktoré dokážu už u ľudí bez príznakov včas odhaliť rakovinu hrubého čreva a konečníka, rakovinu prsníka a rakovinu krčka maternice sa dozviete tu: https://www.onkokontrola.sk/