EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROTI RAKOVINE

24.05.2020
Osvetový týždeň je každý deň venovaný inej onkologickej téme.

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšiu príčinou úmrtí na Slovensku. Každý rok u nás pribudne viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. Úmrtnosť u väčšiny nádorových ochorení má klesajúci trend, čo súvisí so zlepšenou liečebnou starostlivosťou ako aj so záchytom ochorení vo včasnejších štádiách.

V minulom roku historicky po prvý krát v našej krajine štát spustil celoplošné riadené skríningy (rakovina hrubého čreva a konečníka, karcinóm prsníka a karcinóm krčka maternice), ktoré vedia odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a potenciálne vyliečiteľné. V celosvetovom meradle sa dá predchádzať 30 až 50 % nádorových ochorení.

Dnes 25. mája sa začína Európsky týždeň proti rakovine, ktorý každý rok posledný májový deň uzatvára Svetový deň bez tabaku. Počas týchto 7 dní sa odborná aj laická verejnosť zapája do aktivít na zvyšovanie informovanosti o onkologických ochoreniach, ich liečbe, prevencii, výskume, či informovanosti pacientov a ich rodín.

Osvetový týždeň je každý deň venovaný inej téme:

25. máj Primárna prevencia

26. máj Sekundárna prevencia

27. máj Výskum rakoviny

28. máj Prístup k liečbe

29. máj Pacienti a preživší

30. máj Infraštruktúra starostlivosti o rakovinu

31. máj Svetový deň bez tabaku

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Liga proti rakovine.