Dodržujme pravidlá, ochraňujme našich pacientov a zdravotníkov

08.10.2020
Ak si váš zdravotný stav doprovod nevyžaduje, prosíme navštívte náš ústav samostatne.

Milí pacienti, návštevníci,

často sa nám v posledných dňoch stáva, že mnoho z našich pacientov a návštevníkov nedodržiava opatrenie týkajúce sa doprovodnej osoby.  V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou vás preto opätovne žiadame, že ak si váš zdravotný stav doprovod nevyžaduje, prosíme navštívte náš ústav samostatne. Pacient môže prísť na vyšetrenie, liečbu s max. 1 doprovodnou osobou naozaj len vo vážnych prípadoch (imobilní pacienti, pacienti v zlom klinickom stave).

Pre všetkých pacientov a návštevníkov naďalej platia nasledovné opatrenia:

  • V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia.
  • Rešpektujte prosím pravidlo ROR - rúško, odstup, ruky. Do celého areálu ústavu vstupujte len s rúškom, resp. iným alternatívnym prekrytím nosa a úst, dodržujte dostatočné odstupy a pravidelne si dezinfikujte ruky.
  • Až do odvolania platí zákaz návštev na lôžkových oddeleniach v našom ústave, na základe rozhodnutia regionálneho hygienika.

Pre všetkých pacientov naďalej ostáva povinnosť vyplniť odovzdať vstupný formulár v ambulancii. Formulár môžete vyplniť v čakárni pred vyšetrením, prípadne si ho môžete stiahnuť z nášho webu a doniesť už vyplnený. 

Vstupný formulár nájdete tu.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.