Dnes začal Európsky týždeň proti rakovine

24.05.2021
Kampaň zjednocuje Európu a upozorňuje na dôležitosť boja proti onkologickým ochoreniam

Tento týždeň od 25. do 31. mája je venovaný každoročnej medzinárodnej kampani Európsky týždeň proti rakovine (EWAC – European Week Against Cancer), ktorý sa koná pod záštitou ECL (Association of Cancer Leagues) v spolupráci s jej členmi a partnerskými asociáciami v rámci Európy. Jej primárnym cieľom je zjednotiť Európu a upozorniť na dôležitosť boja proti onkologickým ochoreniam. Tento rok je kampaň zameraná na implementáciu Európskeho plánu boja proti rakovine, ktorý tvoria štyri kľúčové piliere – prevencia, včasná detekcia, diagnostika a liečba, zlepšenie kvality života.

Výzva proti rakovine sa stala naliehavou a kľúčovou otázkou Európskeho plánu boja proti rakovine, ktorý tento rok 3. februára schválila Európska komisia. Naša krajina ako člen EÚ, môže tento záväzok napĺňať v plnej miere prostredníctvom strategického plánu verejného zdravia - Národného onkologického programu SR (NOP). Viac informácií o akčných plánoch NOP sa dozviete v TS NOI: 2021-05-03-ts-noi-schvalenie-akcnych-planov-nop-2021-2025-sk.pdf (noisk.sk)