Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine

03.02.2021
Dbajme na prevenciu a zapojme sa do onkologického skríningu

Aj tento rok 4. februára si pripomíname Svetový deň boja proti rakovine, ktorý vyhlasuje Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (Union for International Cancer Control).

V roku 2019 bolo diagnostikovaných celosvetovo približne 19 miliónov nových prípadov onkologických ochorení. Na Slovensku ich pribudne každý rok vyše 30 000. Medzi najrozšírenejšie nádorové ochorenia u žien u nás patrí rakovina prsníka -  ročne pribudne 3000 nových prípadov, na druhom mieste je karcinóm hrubého čreva a konečníka a na treťom karcinóm tela maternice. U mužov dominuje rakovina hrubého čreva a konečníka s takmer 4000 novými prípadmi ročne, rakovina prostaty a rakovina pľúc. Slovensko patrí k 5 krajinám s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka na svete.

Aj my sami môžeme znížiť toto obrovské číslo ochorenia, ktoré je druhou najčastejšou príčinu úmrtí na Slovensku a vo svete. Dbajme preto o svoje zdravie, dodržujeme zdravú životosprávu, absolvujeme pravidelne preventívne prehliadky u všeobecného lekára a gynekológa a neignorujme pozvánku na onkologický skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka; karcinómu rakoviny prsníkov a krčka maternice.

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz. Ide o onkologický skríning, ktorý dokáže pomocou účinného diagnostického testu vyhľadávať v populácii bezpríznakových jedincov ochorenie vo včasnom štádiu, kedy je možnosť jeho úplného vyliečenia. V súčasnosti je jednoznačne odporúčaný onkologický skríning pre karcinóm hrubého čreva a konečníka, karcinóm krčka maternice a karcinóm prsníka.

Všetky dôležité informácie o onkologických skríningoch na Slovensku nájdete na webovej stránke NOI, určené zvlášť pre odborníkov a pre laickú verejnosť: www.noisk.sk/skrining/odborna-verejnost; www.noisk.sk/skrining/laicka-verejnost.