Dnes odštartoval 56. ročník Bratislavských onkologických dní

18.09.2019
Imunoterapia nádorových ochorení je hlavnou témou kongresu onkológov

Bratislavské onkologické dni, prestížne sympózium v oblasti onkológie s najdlhšou tradíciou na Slovensku, sa koná od 19. do 20. septembra 2019 v Bratislave. Hlavnou témou tohto ročníka B.O.D. je inovatívna liečba nádorových ochorení – imunoterapia, ktorá spôsobuje odbrzdenie zabrzdenej imunitnej reakcie.

V súčasnosti sú nové imunoterapeutické látky skúmané u mnohých nádorových ochorení a ich účinnosť sa potvrdila napríklad u nádorov kože (malígny melanóm), pľúc, močového mechúra, obličky, prsníka, hlavy a krku, lymfómov. Imunoterapia pracuje lepšie u niektorých typov nádorov a v súčasnosti sa intenzívne hľadajú faktory, ktoré by napovedali, u ktorého pacienta bude imunoterapia dostatočne účinná.

Ďalšie témy, ktoré odznejú na kongrese, sú biologická liečba v SR, vplyv chronickej bolesti na kvalitu života pacientov,  paliatívna a hospicová starostlivosť v SR, komunikácia s onkologickým pacientom, nároky a možnosti v sociálnej oblasti pre onkologických pacientov. Bohaté zastúpenie ďalších špičkových odborníkov najmä v oblasti klinickej a paliatívnej onkológie z NOÚ aj v tomto ročníku Bratislavských onkologických dní prispeje ku každoročnej vysokej kvalite tohto dlhodobo uznávaného podujatia medzi odborníkmi.

Nad podujatím, ktoré organizuje Slovenská onkologická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou, prevzala záštitu ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

V rámci Bratislavských onkologických dní  sa dnes uskutoční 30. ročník celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v onkológii. Podujatie sa koná pod záštitou Sekcie sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti.