Deň narcisov už druhý rok v letnom šate

09.06.2021
Potrvá až do 20. júna

Už druhý rok sa Deň narcisov uskutoční netradične v lete. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa verejnoprospešná zbierka musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku.

Tak, ako Liga proti rakovine, aj my v Národnom onkologickom ústave sa snažíme o to, aby nádorové ochorenia neboli pre ľudí strašiakom, ale aby sa o nich hovorilo, aby ľudí spájali. 

Liga proti rakovine sa rozhodla 25. ročník verejnoprospešnej zbierky zorganizovať v obchodnom reťazci a tiež netradične ako online a SMS zbierku. Deň narcisov môžete podporiť až do 20. júna. Všetky informácie nájdete na: www.dennarcisov.sk

Priatelia, aj my si v týchto júnových dňoch symbolicky pripíname žltý narcis, ktorý už štvrťstoročie symbolizuje pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym.

Za každý virtuálny, či pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu a prejavu spolupatričnosti a nádeje pre onkologických pacientov zo srdca úprimne ďakujeme.