DEŇ NARCISOV ŠPECIÁL

28.07.2020
Tento rok bude netradične v lete v piatok 31. júla.

Tento rok sa Deň narcisov uskutoční "vďaka“ pandémii koronavírusu netradične v lete v piatok 31. júla, avšak bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku.
 
Tak, ako Liga proti rakovine, aj my v Národnom onkologickom ústave sa snažíme o to, aby onkologické ochorenia neboli pre ľudí strašiakom, ale aby sa o nich hovorilo, aby ľudí spájali. Práve žlté narcisy sú  symbolom nádeje a solidarity, ktorú všetci v tento deň vyjadríme pacientom s onkologickým ochorením.
 
Liga proti rakovine rozhodla 24. ročník verejnoprospešnej zbierky zorganizovať v obchodných reťazcoch a tiež netradične ako online a SMS zbierku. Deň narcisov špeciál môžete podporiť od piatku 31.7. až do 14.8. Všetky informácie nájdete na: www.dennarcisov.sk.
Za každý virtuálny alebo pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu či prejav Vašej spolupatričnosti a nádeje pre onkologických pacientov úprimne ďakujeme.