Deň narcisov 28. apríla aj v NOÚ

27.04.2022
Najvzácnejšia zbierka znovu v uliciach po celom Slovensku

Po 2 rokoch vynútenej pauzy poznačenej pandémiou organizuje pacientska organizácia Liga proti rakovine už 26. ročník verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov opäť aj za pomoci tradičných dobrovoľníkov v uliciach po celom Slovensku. Tak, ako Liga proti rakovine, aj my v Národnom onkologickom ústave sa snažíme o to, aby onkologické ochorenia neboli pre ľudí strašiakom, ale aby sa o nich hovorilo, aby ľudí spájali. Práve žlté narcisy sú symbolom nádeje a solidarity, ktorú všetci v tento deň vyjadríme pacientom s onkologickým ochorením.

Prečo podporiť zbierku Deň narcisov, ktorá potrvá až do 6. mája, sa dozviete práve tu: www.dennarcisov.sk/o-dni-narcisov

Priatelia, aj my si zajtra pripíname žltý narcis, ktorý symbolizuje pomoc onkologickým pacientom a ich blízkym. Za každý virtuálny, či pripnutý narcis, za každý príspevok na podporu a prejavu spolupatričnosti a nádeje pre onkologických pacientov zo srdca úprimne ďakujeme.