Deň narcisov 20. apríla rozjasnil NOÚ

20.04.2023
Ďakujeme, že vidíte život aj z inej strany.

Aj tento rok sme sa spoločne zapojili do verejno-prospešnej zbierky pacientskej organizácie Liga proti rakovine – Deň narcisov. V našom ústave ste mohli vo štvrtok 20. apríla stretnúť dve hliadky dobrovoľníkov -  pred hlavnou budovou a pavilónom radiačnej onkológie. Všetkým, ktorí prispeli a na znak spolupatričnosti a podpory onkologickým pacientom si počas tohto dňa pripli žltý narcis, patrí veľké poďakovanie.

Liga proti rakovine (LPR) počas 27. ročníka Dňa narcisov komunikovala so 700 spoluorganizátormi, zastrešujúcimi vyše 11 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku. Tento deň pripomína ľuďom potrebu prevencie, zdravotnej starostlivosti a skríningov. Verejno-prospešná zbierka Deň narcisov podporuje dôležité preventívne, edukačné a informačné aktivity. Vďaka zbierke, LPR realizuje viacero projektov, napríklad onkoporadňu, má sieť onkopsychológov, poskytuje jednorazový finančný príspevok, organizuje podporné skupiny pre príbuzných a pozostalých, rodinné a relaxačné pobyty.

www.dennarcisov.sk