Delegácia z Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) na návšteve v NOÚ a NOI

28.06.2022
IARC predstavil projekt Zlepšenie koordinácie a skríningu onkologickej starostlivosti na Slovensku

Dnes 28. júna náš špecializovaný ústav navštívila delegácia z významnej Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC, International Agency for Research on Cancer), ktorá je súčasťou WHO.  Na pôde Národného onkologického inštitútu (NOI) priblížil generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher fungovanie nášho špecializovaného ústavu, aby sa odborníci z IARC aj z tohto pohľadu bližšie oboznámili s existujúcou zdravotníckou infraštruktúrou na Slovensku.

Dôležité plnenie jednej z kľúčových úloh v rámci Akčných plánov Národného onkologického programu na Slovensku v oblasti skríningu predstavila kolegyňa z NOI Janka Trautenberger Ricová. Riaditeľka NOI Mária Rečková sa pripojila online. Spolu s vedením NOÚ veria, že projekt IARC „Zlepšenie koordinácie a skríningu onkologickej starostlivosti na Slovensku“ môže zlepšiť kvalitu skríningových programov.

Po prezentáciách si spoločne prezreli viaceré kľúčové pracoviská NOÚ, na ktorých pracujú lekári a súčasne konzultanti pre jednotlivé onkologické skríningy: Oddelenie gynekologickej onkológie, Gastroenterologické oddelenie, ako i Oddelenie klinickej onkológie D so špecializáciou na liečbu urotestikulárnych nádorov, Aplikáreň na Oddelení ambulantnej chemoterapie a tiež Röntgenologické oddelenie.  

Viac informácií tu: www.health.gov.sk/Clanok?iarc-skrinig-rakovina