Chráňme sa a buďme zodpovední

10.01.2021
Pre súčasnú epidemiologickú situáciu odporúčame našim ambulantným pacientom používať účinnejšiu ochranu počas celého pobytu v NOÚ.

Milí pacienti, návštevníci,

aby sme mohli naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť a chrániť tých najzraniteľnejších, našich onkologických pacientov, potrebujeme, aby s nami spolupracovali aj samotní pacienti, ich rodiny.

Pre súčasnú epidemiologickú situáciu odporúčame našim ambulantným pacientom a ich doprovodu, aby používali na prekrytie nosa a úst účinnejšiu ochranu - respirátor FFP2 bez ventilu počas celého pobytu v NOÚ. Tieto ochranné pomôcky sú dostupné priamo v areáli nášho ústavu, vo verejnej lekárni Kamélia.  

Nosenie respirátora/prípadne dvoch rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk sú naďalej tri najúčinnejšie a najprístupnejšie ochranné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. V prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nemôže návštevník vstúpiť do priestorov nášho zdravotníckeho zariadenia. Doprovod pacientov max. 1 osoba prosím využívajte len v nevyhnutných prípadoch, ak sú pacienti imobilní, či v zlom zdravotnom stave.

Rešpektujte prosím tieto dôležité opatrenia, keď vstupujete do nášho areálu.

Ďakujeme, že dodržiavate tieto pravidlá, pomáhate tým chrániť našich pacientov ako aj zdravotníkov.