Čestné uznanie za používanie Elektronického trhoviska

Nachádzate sa tu

26. 06. 2015
Ústav ho získal od koordinátora projektu EKS