Cena za vedu a techniku putuje do NOÚ

Nachádzate sa tu

09. 11. 2018
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku bol ocenený MUDr. Michal Chovanec.

Náš kolega, MUDr. Michal Chovanec z Oddelenia klinickej onkológie D si včera 8. novembra slávnostne prevzal výnimočnú Cenu za vedu a techniku za rok 2018 v kategórii osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Konkrétne za vypracovanie a zavedenie protokolu pre výskum a manažment neskorej toxicity chemoterapie u germinatívnych nádorov testis a výskum biomarkerov a nových experimentálnych liekov u germinatívnych nádorov testis. Vo svojej práci zúročuje aj vedomosti a skúsenosti získané počas pôsobenia na jednom z líderských pracovísk zameraných práve na liečbu testikulárnych nádorov.

Udeľovanie ocenení najvýznamnejším predstaviteľom vedecko-technickej komunity za ich výsledky v oblasti vedy a techniky na včerajšom slávnostnom galavečere bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.