Bezplatné WiFi pripojenie

01.09.2014
Návštevníci sa môžu pripojiť na štyroch prístupových bodoch

Od septembra je pre návštevníkov nášho ústavu k dispozícii bezplatné bezdrôtové pripojenie do siete internetu cez štandard WiFi. Návštevníci a pacienti NOÚ sa môžu do siete pripojiť v týchto miestach:

  • Prízemie - v čakárňach mamografie a sonografie prsníkov v priestore kaviarne Coffeeshop Company. WiFi signál je čiastočne dostupný aj vo vonkajších priestoroch na lavičkách pri fontáne pred vchodom do hlavnej budovy NOÚ.
  • Prízemie - v čakárňach Chirurgických ambulancií v priestore recepcie
  • 2. poschodie - v čakárňach Oddelenia ambulantnej chemoterapie v priestore hlavnej recepcie
  • 2. poschodie - v čakárňach Oddelenia ambulantnej chemoterapie v priestore aplikárne, kde pacientom steká chemoterpia
  • Pavilón M - prízemie budovy
  • Oddelenie onkohematológie I. - Transplantačná jednotka
  • Jedáleň pre zamestnancov

Sieťové meno každého prístupového bodu je „WiFi free", každý prístupový bod je prístupný bez hesla a voľný k používaniu na mobilných a iných zariadeniach podporujúce WiFi štandard, nájdete ho v zozname po zapnutí funkcie WiFi.

Dúfame, že táto služba pacientom a návštevníkom nemocnice prispeje k skráteniu chvíľ pri čakaní na vyšetrenia, resp. na svojich blízkych. Pracujeme na rozšírení pokrytia prostredníctvom WiFi pripojenia aj v ďalších našich priestoroch.