Aktualizované podmienky návštev v NOÚ od 17.5.2022

16.05.2022
Opatrenia pre návštevníkov u hospitalizovaných pacientov

Milí priatelia, pacienti,

v zmysle záverov zo zasadnutia Krízového štábu NOÚ zo dňa 16.5.2022 sa z dôvodu priaznivého vývoja epidemickej situácie v Národnom onkologickom ústave opäť povoľujú návštevy na lôžkových oddeleniach. Výnimkou sú oddelenia Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ, kde sa upravuje režim návštev individuálne.

Aktualizované podmienky pre návštevy hospitalizovaných pacientov v NOÚ:

Návštevné hodiny:                             

pondelok - piatok: 15:00 h -17:00 h a víkend: 14:00 h -17:00 h

Návšteva chodiacich pacientov: výlučne v exteriéri alebo v spoločných priestoroch

Trvanie návštevy v exteriéri: bez časového obmedzenia - počas návštevných hodín

Trvanie návštevy na izbe (imobilný pacient): max. 30 minút - počas návštevných hodín

Počet osôb na izbe pacienta: max. 1 osoba v jednom čase

Návštevy k paliatívnym a umierajúcim pacientom: aj mimo návštevných hodín  

  • písomný súhlas primára (zastupujúceho lekára) oddelenia
  • v súhlase musí byť uvedené aj povolené časové rozpätie

Pravidlá pre návštevy:

  • dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) respirátorom FFP2 a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ
  • nahlásenie návštevy sestre na oddelení