Aktualizované podmienky návštev v NOÚ

01.08.2021
Opatrenia pre návštevníkov u hospitalizovaných pacientov

Milí priatelia, pacienti,

v zmysle záverov zasadnutia Krízového štábu NOÚ zo dňa 02.08.2021 sa upravujú podmienky pre návštevy hospitalizovaných pacientov v NOÚ nasledovne:

Návštevné hodiny:                             

pondelok - piatok: 15.00 h -17.00 h

sobota - nedeľa:    14.00 h -17.00 h

Trvanie návštevy na izbe (imobilný pacient): max. 30 minút

 • potvrdenie o očkovaní alebo  PCR test – 72 h, alebo Ag test – 48 h
 • rúško
 • evidencia návštev

Počet osôb na izbe pacienta: max. 2 osoby v jednom čase

Návšteva chodiacich pacientov:     

 • výlučne v exteriéri alebo v spoločných priestoroch
 • potvrdenie o očkovaní alebo PCR test – 72 h, alebo Ag test – 48 h
 • rúško

Trvanie návštev v exteriéri počas návštevných hodín

Návštevy k umierajúcim pacientom

 • ako doteraz, aj mimo návštevných hodín
 • písomný súhlas primára (zastupujúceho lekára) oddelenia, v súhlase musí byť uvedené aj povolené časové rozpätie
 • potvrdenie o očkovaní alebo  PCR test – 72 h, alebo Ag test – 48 h
 • rúško
 • evidencia návštev

Pravidlá pre návštevy:

 • dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) rúškom a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ
 • návštevník je povinný pred návštevou (aj v exteriéri) ohlásiť sa u službukonajúcich sestier, vyplniť a podpísať evidenčný list návštevníka.