Absolútna Slovenka roka pôsobí v NOÚ

Nachádzate sa tu

06. 06. 2016
Je empatická, trpezlivá, láskavá a usmievavá.

Medzi víťazkami 8. ročníka čitateľskej ankety Slovenka roka 2016 je aj vedúca sestra Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOÚ v Bratislave PhDr. Beata Bernadičová, ktorá získala najväčší počet hlasov v kategórii Zdravotníctvo. Zároveň jej patrí titul Absolútna Slovenka roka 2016.

Na svojej pozícii pracuje od roku 1990, kedy ju prijala ako 26-ročná, v tom čase najmladšia vedúca sestra na Slovensku. Zaslúžila sa o vybudovanie lôžkovej časti chirurgickej kliniky, ktorá je dnes v rámci Slovenska špičkovým pracoviskom na vysokej profesionálnej úrovni. Odborne aj skúsenostne jej okrem vysokoškolského štúdia pomohli aj 3 roky strávené na Intensive care unit v General Hospital Misurata v Líbyi, ako i študijný pobyt v Albany Medical Centre v USA. Hranice vnímania ošetrovateľskej starostlivosti posúva nielen svojimi odbornými vedomosťami, ale predovšetkým nadštandardným prístupom k pacientom, ktorý charakterizuje úsmev, humor, trpezlivý prístup a láskavé slovo.

Aj keď si uvedomuje, že ide o náročnú a často nedocenenú prácu, práve tento balík vlastností by podľa nej mal byť štandardnou výbavou (nielen) zdravotnej sestry. „S pacientmi, ktorí k nám prichádzajú, často prežívame jedno z najťažších období v ich životoch. Spolupatričnosť s ľudským utrpením pomáha chorému človeku prekonávať pocity bezmocnosti a povzbudzuje ho v úsilí nevzdávať boj s chorobou,“ vysvetľuje aktuálna absolútna Slovenka roka. Získané ocenenie ju teší, zároveň ho však vníma ako záväzok pokračovať v tomto úsilí ďalej. Odmenou je pre ňu spätná väzba od pacientov. Práve im sa chce poďakovať. 

Získanie ocenenia veľmi pozitívne hodnotí aj riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský. „Chcem sa kolegyni Beate Bernadičovej poďakovať za jej prácu, obetavosť a energiu, s ktorou sa venuje tak pacientom, ako aj vedeniu kolektívu sestier a rozvoju chirurgickej kliniky. Uvedomujem si, že za akýmikoľvek výsledkami a dosiahnutými úspechmi sú ľudia a ich každodenné úsilie,“ vysvetľuje riaditeľ Dolinský.