Praktické informácie v kocke

11.02.2020
Nové informačné letáky uľahčia pacientom hospitalizáciu v našom ústave.

Informačné letáky dostanú pacienti pri príjme na hospitalizáciu, a tiež ich onedlho nájdu v jednotlivých čakárňach v rámci celého ústavu. Pacient sa v letáku dozvie, aké doklady potrebuje pred prvou návštevou na ambulantné vyšetrenie, čo si má priniesť a čo ho čaká v deň hospitalizácie. Prečíta si, ako sa môže zaradiť do elektronického rezervačného systému, t.j. do zoznamu pacientov, ktorí čakajú na odbery a vyšetrenie.

V kocke získa prehľad kontaktov na jednotlivé ambulancie a informácie, kde nájde ambulancie a tiež lôžkové oddelenia v rámci celého ústavu. Leták obsahuje informácie o verejnej lekárni, ubytovaní, parkovaní či prevádzke bufetu a Coffee shope. Dozvie sa o darovaní krvných doštičiek, o sociálno-právnom poradenstve pre pacientov, ale aj ich príbuzných a tiež o kaplnke v našej nemocnici.

Veríme, že túto novinku uvítajú naši pacienti, ktorá vďaka praktickým informáciám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prevádzke v našom ústave nepochybne uľahčí ich náročné obdobie počas onkologickej liečby,“ zdôraznil generálny riaditeľ NOÚ Tomáš Alscher.

Leták - Praktické informácie pre pacientov nájdete tu.