Paliatívna medicína v Národnom onkologickom ústave pomáha už 20 rokov

Nachádzate sa tu

16. 02. 2015
Prvé a doposiaľ jediné akútne oddelenie paliatívnej starostlivosti

Prvé a doposiaľ jediné akútne oddelenie paliatívnej starostlivosti na Slovensku vzniklo v Národnom onkologickom ústave vo februári 1995. Do starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov prinieslo nové princípy a stalo sa rovnocenným s ostatnými onkologickými oddeleniami ústavu. Zároveň predstavuje zavŕšenie úsilia vybudovať na Slovensku samostatný odbor paliatívnej medicíny.

Akútne oddelenie paliatívnej starostlivosti s 19 posteľami a ambulanciou, 7 lekármi a 22 sestrami a sanitármi poskytuje paliatívnu starostlivosť v priemere viac ako 600 hospitalizovaným onkologickým pacientom ročne. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu života nevyliečiteľne chorých pred smrťou. Zahŕňa predovšetkým lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť súvisiacu najmä s liečbou bolesti, dýchavice, opuchov, rozpadnutých nádorov a iných závažných symptómov. Vyžaduje si špeciálne medicínske a ošetrovateľské zručnosti, lekári a sestry však pacientom často nahrádzajú aj psychológov a duchovných, niekedy dokonca neprítomnú rodinu a sociálne zázemie.

Oddelenie je vlajkovou loďou nielen v rámci Národného onkologického ústavu, ale aj celej Slovenskej republiky. „Jeho fungovanie len podčiarkuje novú filozofiu ústavu. My neposkytujeme pacientom obyčajnú rutinnú liečbu, našou ambíciou je poskytovať im tú najkvalitnejšiu a najkomplexnejšiu onkologickú starostlivosť, pre nás znamená liečiť pacienta – 'umenie liečiť',“ konštatuje riaditeľ NOÚ Jozef Dolinský.

Zomieranie a smrť sa v našich nemocniciach stále považujú za určitú kvalitatívne negatívnu udalosť. „Centrom paliatívneho záujmu nezostala rakovina, ale stal sa ním pacient – človek so svojimi fyzickými, psychickými, sociálnymi a duchovnými potrebami,“ konštatuje MUDr. Kristína Križanová, ktorá bola primárkou oddelenia 19 rokov. Práve ona postupne presadzovala myšlienku 'iného zorného uhla pohľadu na onkologických pacientov'. V roku 2006 sa zasadila aj za prijatie koncepcie paliatívnej medicíny ako špecializačného odboru. O tri roky neskôr sa na oddelení začala praktizovať výučba lekárov a atestácie z paliatívnej medicíny. Atestovaných je momentálne 11 lekárov.

Paliatívna starostlivosť čelí v súčasnosti viacerým výzvam. Jednou z najdôležitejších je potreba vytvorenia ďalších akútnych alebo chronických, t.j. hospicových oddelení paliatívnej starostlivosti, ktoré sú súčasťou nemocnice. Problémom sú aj nevyjasnené platby zo strany zdravotných poisťovní a nedostatok špecialistov – paliatológov. Téme paliatívnej medicíny a paliatívnej starostlivosti sa  venuje  v rámci svojej agendy aj europoslanec  Branislav Škripek. V novembri minulého roka zorganizoval medzinárodnú konferenciu s názvom „Paliatívna starostlivosť: Medzinárodná perspektíva“ za účasti poslancov Európskeho parlamentu a aj významných svetových odborníkov. Branislav Škripek sa  bude  angažovať pri  etablovaní paliatívnej starostlivosti do zdravotnej praxe ako je to aj v mnohých európskych krajinách.  

MUDr. Kristína Križanová pracuje na Oddelení paliatívnej medicíny v NOÚ viac ako 20 rokov, z toho 19 bola jeho primárkou. Prednášala a publikovala v česko-slovenskej a v slovenskej odbornej tlači, podieľala sa na vzniku časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. Je hlavnou odborníčkou pre paliatívnu medicínu Ministerstva zdravotníctva SR.