Transplantačná jednotka v NOÚ oslavuje už 30 rokov

01.12.2022
Na druhom najväčšom transplantačnom pracovisku na Slovensku sme doteraz vykonali viac ako 1850 transplantácií kmeňových krvotvorných buniek.

Do dnešného dňa bolo na druhom najväčšom transplantačnom pracovisku na Slovensku, ktoré bolo založené v Národnom onkologickom ústave (NOÚ), vykonaných viac ako 1850 transplantácií kmeňových krvotvorných buniek predovšetkým u pacientov s nádorovými ochoreniami lymfatického systému. V tomto jubilejnom roku sa v NOÚ podarí vykonať rekordných 90 transplantácií.

Transplantačný a lymfómový program zameraný na nádorové ochorenia krvi a krvotvorných orgánov v NOÚ založili v roku 1992 primár MUDr. Peter Fuchsberger, CSc. a MUDr. Ján Lakota, CSc. Prvú autológnu transplantáciu krvotvorných buniek (pri ktorej je pacient sám sebe darcom), vykonali v decembri 1992. Išlo o prelom v slovenskej onkologickej medicíne.

Na Transplantačnej jednotke v rámci Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ ročne podstúpi transplantáciu približne 70 až 80 pacientov s malígnymi lymfómami, akútnymi a chronickými leukémiami a myelómami. V  80 až  90 % prevažovali autológne transplantácie, t.j. transplantácie pomocou vlastných krvotvorných kmeňových buniek. Zvyšných 10 % predstavovali alogénne príbuzenské transplantácie, t. j. transplantácie od darcu z rodiny,

V našom vysokošpecializovanom ústave je na prvom mieste kvalitná liečba a starostlivosť o pacientov, ktorú už tri dekády poskytujú aj naši lekári, sestry a celý zdravotnícky personál na Transplantačnej jednotke. Celému kolektívu sa chcem úprimne poďakovať, za ich obrovské nasadenie, odborný a obetavý prístup ako i snahu neustále na sebe pracovať“, vyjadril slová uznania Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ Národného onkologického ústavu.

V tomto jubilejnom roku sa nám podarilo vykonať rekordný počet transplantácií. Transplantačný program sme obohatili o haploidentické alogénne transplantácie, kde sú darcami súrodenci, deti alebo rodičia pacienta. Podarilo sa nám tiež naplniť ambiciózny cieľ, vykonávať transplantácie u pacientov s  neonkologickými diagnózami, konkrétne u pacientov so sklerózou multiplex,“ vyjadril sa doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ.

Transplantačná jednotka bola v roku 2015 kompletne zmodernizovaná a zaradila sa tak medzi moderné pracoviská tohto druhu v Európe. Kompletná obnova pracoviska sa podpísala pod zvýšený počet izieb, zo štyroch na šesť, čo umožnilo vyliečiť viac pacientov. Moderná technológia prispela k významnej zmene režimu na transplantačnej jednotke, vďaka ktorej sa mohli sprístupniť návštevy rodiny a blízkych u väčšiny pacientov.

Na fotke sprava:  doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ; Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ NOÚ a MUDr. Andrej Vranovský, PhD., primár Oddelenia onkohematológie I. - Transplantačná jednotka ,NOÚ

Na spoločnej fotke: tím Transplantačnej jednotky na Klinike onkohematológie LF UK a NOÚ