Public procurement

Aktuálne výzvy

Adresa stránky profilu Národný onkologický ústav vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie

Výzvy

Podlimitné zákazky § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (prechodné obdobie)

Ponukové konanie

Viac o aktuálnych ponukovych konaniach na : https://www.ropk.sk

Podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky 2013 - 2014

V prípade potreby nás prosím kontaktuje na e-mailovej adrese: aktualne.vyzvy@nou.sk