Požiarne cvičenie v NOÚ

13.05.2022
Simulačný tréning za účelom aktualizácie traumatologicko-evakuačných plánov

V piatok 13. mája sme v našej nemocnici nacvičovali simulovaný tréning, ako sa máme zachovať v prípade požiaru na jednom z najnáročnejších pracovísk, na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

Požiarne cvičenie zahŕňalo simulovaný požiar na OAIM, vyhlásenie poplachu, následnú evakuáciu z OAIM, z centrálnej operačnej sály ako i z ďalších pracovísk z prízemia v hlavnej budove do vedľajšej budovy radiačnej onkológie a tiež príchod hasičských vozidiel so zapnutou sirénou do areálu NOÚ.

Priamo z praxe sme získali cenné poznatky, čo všetko si vyžaduje špeciálna príprava na náročný transport pacientov, aby sme tak aktualizovali traumatologicko-evakuačné plány pre jednotlivé pracoviská. Celý simulačný tréning nahrávala TV štáb JOJ. V novej zákrokovej sále na Brachyterapii v budove radiačnej onkológie sa po presune z operačky provizórne ukončil operačný výkon na figuríne „pacienta“.

Aj touto cestou ďakujeme pani primárke OAIM Andrei Letanovskej, iniciátorke náročnej akcie a všetkým našim kolegom, ktorí sa podieľali na cvičení spolu s Hasičským a záchranným zborom v Bratislave.