Opatrenia počas čakania pred kontrolou či vyšetrením

15.12.2021
Využívajte voľnejšie priestory v interiéri našej nemocnice, aby sme docielili väčšie odstupy.

 

Milí priatelia, pacienti,

využívajte prosím počas čakania na vyšetrenie či kontrolu aj ďalšie voľnejšie priestory v interiéri našej nemocnice, aby sme docielili väčšie odstupy. Priestory nájdete v hlavnej budove v čakárni na 1. poschodí pred recepciou Špecializovaných ambulancií, na chodbách pred jednotlivými lôžkovými oddeleniami od prízemia až po 4. poschodie, kde na tomto najvyššom poschodí je tiež možnosť sedenia pred Prednáškovou sálou.

Doprovod pacientov max. 1 osoba prosím využívajte len v nevyhnutných prípadoch, ak sú pacienti imobilní, či v zlom zdravotnom stave.

Prosím rešpektujte tieto opatrenia, aby sme mohli naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť a chrániť tých najzraniteľnejších, našich onkologických pacientov, potrebujeme, aby s nami spolupracovali aj samotní pacienti, ich rodiny.

Ďakujeme za pochopenie