Pneumologicko – endoskopické ambulancie I., II.

Hlavná budova

2. poschodie A 219

display an orientation plan

The doctor MUDr. Zuzana Petrakovičová, MUDr. Katarína Kríková

Nurse Mgr. Stanislava Turzová, Iveta Klebercová, Denisa Slezáková

Surgery hours

Monday
07.30 – 14.42
Tuesday
07.30 – 14.42
Wednesday
07.30 – 14.42
Thursday
07.30 – 14.42
Friday
07.30 – 14.42

07.30 - 08.00

Príprava pracoviska

08.00 - 13.00

Ambulancia

13.00 - 13.30

Obedňajšia prestávka

13.30 - 14.42

Konziliárna činnosť, spracovávanie a archivácia dokumentácie, dezinfekcia pracoviska

Pacienti sa môžu prihlásiť na pľúcne vyšetrenie na t. č. 02/ 59 378 431.

Informácie o výsledkoch sú k dispozícii v čase 13:30 – 14:30.