Ambulancia klinickej psychológie II.

Hlavná budova

4. poschodie (vedľa Nemocničnej kaplnky)

display an orientation plan

The doctor Mgr. Monika Farkašová; Mgr. Katarína Klincová

Nurse

Surgery hours

Monday
08.00 – 16.00
Mgr. Katarína Klincová
Tuesday
08.00 – 16.00
Wednesday
08.00 – 16.00
Thursday
08.00 – 16.00
Mgr. Katarína Klincová
Friday
08.00 – 16.00

08.00 – 12.30

Príprava pracoviska, vyšetrovanie pacientov

12.00 – 12.30

Obedňajšia prestávka

12.30 – 16.00

Konziliárne vyšetrenia lôžkových pacientov, spracovávanie a archivácia dokumentácie, dezinfekcia pracoviska

Prosím termín nasledujúcej návštevy u Mgr. Kataríny Klincovej si objednajte na t. č. 02/59 378 340 v ordinačných dňoch v čase od 08.00 do 16.00.

(Mgr. Katarína Klincová ordinuje tiež v piatok 08.00 - 16.00 v Psychiatrickej ambulancii.)