Zodpovedne dodržiavajme opatrenia na minimalizovanie šírenia COVID-19

09.12.2020
Pomôžte nám chrániť tých najzraniteľnejších – našich pacientov.

Milí pacienti, návštevníci,

súčasná situácia v súvislosti so šírením koronavírusu je veľmi vážna na celom Slovensku. Na to, aby sme dokázali pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musíme dbať na dôrazné dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, a tým chrániť nielen našich pacientov, ale aj zamestnancov.

Aby sme minimalizovali prenos ochorenia Covid-19, odporúčame našim pacientom absolvovať PCR test aj pred opakovanou hospitalizáciou, teda nielen pred prvou plánovanou hospitalizáciou. PCR test by nemal byť starší ako 72 hodín a odporučenie na takéto vyšetrenie vystaví pacientovi ošetrujúci lekár z NOÚ.

Zároveň chceme vyzvať pacientov, ktorí sa u nás liečia ambulantne, aby si prekryli ústa a nos 2 rúškami.

Naďalej u nás platia tieto opatrenia:

  • ak si to váš zdravotný stav nevyžaduje, tzn. nedostávate chemoterapiu, rádioterapiu, resp. inú liečbu, je lepšie, ak svojho lekára kontaktujete telefonicky a dohodnete si iný termín kontroly či observácie;
  • posilnené sú kontroly vstupov do nášho ústavu – prosíme vás, rešpektujte a dodržiavajte, že doprovod je možné využiť len v prípade imobilnej či invalidnej osoby, a to max. v počte 1 doprovodná osoba na pacienta;
  • naďalej prosím dodržiavajte pravidlo R-O-R – rúško, odstup a dezinfekcia rúk.

Ďakujeme za pochopenie