Pacientov v NOÚ budú liečiť pomocou najmodernejšieho lineárneho urýchľovača

10.04.2019
Národný onkologický ústav v Bratislave má nový lineárny urýchľovač. Ide o najšpičkovejšie zariadenie svojho druhu v rámci celého Slovenska. Patrí zároveň medzi najmodernejšie stroje svojho druhu v Európe.

Okrem zvýšenia presnosti ožarovania ponúka všetky moderné techniky, aké sa dajú v súčasnosti s lineárnymi urýchľovačmi uskutočniť. Prístroj v hodnote 1,6 mil. eur s DPH centrálne obstaralo ministerstvo zdravotníctva a nákup pre nemocnicu financovalo zo svojej rozpočtovej kapitoly, teda z kapitálových výdavkov. „Je skvelé, že môžeme skonštatovať, že pacienti Národného onkologického ústavu budú mať k dispozícii prístroj najvyššej kategórie. Je nespochybniteľné, že sa skvalitní ich liečba a to je pre nás prioritou,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Lineárny urýchľovač najnovšej generácie je vybavený zariadením na kontrolu dýchacích pohybov, tzv. „respiratory gating“, ktoré umožní presnejšie ožiarenie v oblasti hrudníka a zároveň lepšiu ochranu zdravého tkaniva,“ povedal Martin Smatana, generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR.

Na Oddelení radiačnej onkológie podstúpi ročne liečbu približne 1 400 pacientov, pričom každý z nich dostane asi 25 liečení.

„Som nesmierne rád, že sa Národnému onkologickému ústavu v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva podarilo naštartovať komplexnú obnovu prístrojového vybavenia Oddelenia radiačnej onkológie. Ide o jeden z prvých cieľov, ktorý sme si spoločne s kolegami stanovili pred siedmimi rokmi v čase, keď som do NOÚ nastúpil na pozíciu námestníka. Verím, že nový lineárny urýchľovač veľkou mierou prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň bude veľkou pridanou hodnotou nielen pre pacientov, ale aj zamestnancov,“ povedal Tomáš Alscher, generálny riaditeľ Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Pracovisko ponúka komplexnú liečbu nádorových ochorení. S novým prístrojovým vybavením sa zvýši kvalita poskytovanej liečby a rozšíri spektrum indikácii o stereotaktickú cielenú rádioterapiu s vysokými dávkami žiarenia.

„Najmodernejší lineárny urýchľovač na Slovensku zvýši presnosť ožarovania a zníži nežiaducu dávku žiarenia na okolité tkanivá, pričom budeme môcť využívať všetky dostupné moderné techniky. S novým prístrojovým vybavením sa taktiež rozšíri spektrum indikácií o stereotaktickú liečbu, čo je  cielená rádioterapia na malé ložisko s vysokými dávkami žiarenia. Novinkou je aj vybavenie na kontrolu dýchacích pohybov, ktoré najmä pri ožarovaní nádorov hrudníka a prsníkov umožní presnejšie ožiarenie cieľových objemov a zároveň lepšie ochráni okolité orgány, hlavne srdce,“ vysvetlila Margita Pobijáková, primárka Oddelenia radiačnej onkológie NOÚ v Bratislave.

Inštalácia nového prístroja si vyžadovala aj rekonštrukciu interiéru, napr. novú betónovú podlahu pre jeho ukotvenie, výmenu elektroinštalácie, obnovu vzduchotechniky, kabínok pre pacientov, či vybudovanie novej serverovne. „Postupne obnovujeme prístrojovú techniku, ktorá je tak potrebná na kvalitnú diagnostiku a následne úspešnú liečbu pacientov. Ide o vysoko efektívne nákupy s udržaním tej najvyššej kvality,“ povedal Jozef Ráž, generálny tajomník služobného úradu MZ SR.

Nový prístroj bude k dispozícii pre pacientov v máji. Ide o prvý z troch lineárnych urýchľovačov pre NOÚ Bratislava v celkovej hodnote 7,17 mil. eur s DPH, ktoré by mala nemocnica využívať ešte v tomto roku.

Spolu 16 nových lineárnych urýchľovačov bude postupne v priebehu roku dodaných aj do ďalších nemocníc naprieč celým Slovenskom.