Pneumologicko - endoskopické oddelenie

Nachádzate sa tu

Lokalizácia: Hlavná budova, 2. poschodie

Tel. : +421 2 59378 431

 
Lekári

MUDr. Zuzana Petrakovičová

MUDr. Mojmír Procházka

 

Manažérka dennej zmeny
Mgr. Stanislava Turzová
Sestry
Viktória Tibenská
Iveta Klebercová
Sanitár
Martina Granecová
 

Ordinačné hodiny

pondelok
07:30 - 08:00 / príprava pracovísk
08:00 - 13:00 / ambulancia
13:00 - 13:30 / obedňajšia prestávka
13:30 - 14:42 / konziliárna činnosť
utorok
07:30 - 08:00 / príprava pracovísk
08:00 - 13:00 / ambulancia
13:00 - 13:30 / obedňajšia prestávka
13:30 - 14:42 / konziliárna činnosť
streda

07:30 - 08:00 / príprava pracovísk

08:00 - 13:00 / ambulancia

13:00 - 13:30 / obedňajšia prestávka

13:30 - 14:42 / konziliárna činnosť

štvrtok

07:30 - 08:00 / príprava pracovísk

08:00 - 13:00 / ambulancia

13:00 - 13:30 / obedňajšia prestávka

13:30 - 14:42/ konziliárna činnosť

piatok

07:30 - 08:00 / príprava pracovísk

08:00 - 13:00 / ambulancia

13:00 - 13:30 / obedňajšia prestávka

13:30 - 14:42 / konziliárna činnosť

 

Poznámka: 

Prihlasovanie pacientov na pľúcne vyšetrenie na tel. č. +421 2 59378 431.

Informácie o výsledkoch 13:00 – 14:30.

 

ĽUDIA

Štruktúra oddelenia:

Pneumologická ambulancia I. 

Lekár  
MUDr. Mojmír Procházka

kl.489

Manažérka dennej zmeny
 
Mgr. Stanislava Turzová
kl.752
Sestry
 
Iveta Klebercová
kl.431
Viktória Tibenská kl.431

 

Pneumologická ambulancia II. 

 

Lekár                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                    

MUDr. Zuzana Petrakovičová                                                                                 kl. 432

 

Bronchoskopické pracovisko

Spirometrické pracovisko

 

PROFIL PRACOVISKA

Pneumologicko - endoskopické oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pľúcnych komplikácií onkologických ochorení, vedľajších účinkov onkologickej liečby, na liečbu a dispenzarizáciu ostatných pneumologických ochorení.

Zabezpečuje:

 • pneumologickú starostlivosť pre ambulantných pacientov - riešenie a liečba pľúcnych  komplikácií onkologických ochorení alebo vedľajších účinkov onkologickej liečby, tiež liečba a dispenzarizácia ostatných pneumologických  ochorení, vrátane ftizeológie
 • konziliárnu komplexnú pneumologickú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov NOÚ​

 Vykonávaje:

 • endoskopické diagnostické vyšetrenia:
  • diagnostická videobronchoskopia klasická aj autofluorescenčná s možnosťou odberu materiálu na cytologické, histologické, imunologické, genetickéa kultivačné vyšetrenie (kefková abrázia, kliešťová biopsia, transbronchiálna punkcia, bronchoalveolárna laváž)
 • endoskopické liečebné výkony:
  • exktrakcia cudzích telies z bronchiálneho stromu
  • extrakcia exofytov, upchávajúcich centrálne dýchacie cesty – mechanicky, elektrokauterom
  • endobronchiálna brachyterapia u primárnych pľúcnych tumorov a endobronchiálnych mts iných onkologických ochorení v spolupráci s Oddelením radiačnej onkológie
  • toaleta dýchacích ciest najmä u pacientov v pooperačnom období na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny
  • bronchoskopická asistencia pri komplikovanej orotracheálnej intubácii pacientov v spolupráci  s Oddelením anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • miniinvazívne výkony:
  • diagnostické a evakuačné pleurálne punkcie ambulantných pacientov NOÚ
  • komplikované pleurálne punkcie u hospitalizovaných pacientov NOÚ s USG kontrolou  v spolupráci s  Rádiodiagnostickým oddelením
  • indikácia pleurodézy aplikáciou chemoterapeutika u pacientov kontraindikovaných na pleurodézu v celkovej anestéze, realizácia cestou OAIM
  • indikácia transtorakálnej punkcie s odberom materiálu na histologické, cytologické vyšetrenie pri USG alebo CT kontrole, realizácia cestou RDO
  • odber arteriálnej krvi
 •  funkčné vyšetrenia:
  • orientačné funkčné vyšetrenie pľúc – krivka prietok-objem
  • bronchodilatačný test
  • vyšetrenie difúznej kapacity pľúc
  • kyslíkový test na posúdenie nutnosti DDOT
  • možnosť zapožičania kyslíkových koncentrátorov pacientom, vyžadujúcich domácu  oxygenoterapiu oxygenoterapiu
  • vyšetrenia realizujeme u ambulantných aj hospitalizovaných pacientov NOÚ.

Spolupracuje:

 • s inými bronchoskopickými pracoviskami a v prípade potreby aj s pracoviskami hrudníkovej chirurgie.