Odbor zdravotnej starostlivosti

MUDr. Jozef Dolník, PhD.
MUDr. Jozef Dolník, PhD., MPH

vedúci odboru zdravotnej starostlivosti  

+421 2 59 378 624

 

V roku 1999 absolvoval štúdium v odbore Všeobecné lekárstvo, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2015 získal titul PhD. na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave v Odbore chirurgia na tému Karcinóm prsníka – nutnosť Sentinelovej biopsie po neoadjuvantnej terapii. V roku 2021 získal titul MPH na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve. V roku 2009 nastúpil ako sekundárny lekár do Národného onkologického ústavu (NOÚ).  Od 15. marca 2022 pôsobí na pozícií vedúceho odboru zdravotnej starostlivosti v NOÚ.