Odbor ošetrovateľstva

PhDr. Katarína Zanchetta
PhDr. Katarína Zanchetta

vedúca odboru ošetrovateľstva

+421 2 59 378 629

 

V roku 2003 absolvovala špecializačné štúdium Ošetrovateľská starostlivosť v onkológii na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU, kde v roku 2015 vyštudovala tiež odbor Ošetrovateľská starostlivosť v oblasti chirurgie. V roku 2006 absolvovala odbor ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite. V roku 2007 ukončila doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave. V roku 2017 absolvovala štúdium so špecializáciou Zdravotnícky manažment a financovanie na Fakulte verejného zdravotníctva SZU. V roku 1998 nastúpila ako všeobecná sestra do Národného onkologického ústavu (NOÚ).  Od marca 2017 pôsobí na pozícií vedúcej odboru ošetrovateľstva v NOÚ.