Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
138/18/EPTČ/OPUS
samolepiace piktogramy
71,00 € 08. 02. 2018 Grafis Reklama, s .r. o., Čiernovodská 6, 821 07, Bratislava, 35 742 411 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
127/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Copact pre OOH I
74,91 € 08. 02. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
128/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicídneho žiariča pre OLHT II
380,46 € 08. 02. 2018 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
129/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vyhrievaná pinzeta k zalievacej linke protokolov pre OPA
760,00 € 08. 02. 2018 BD BAMED, s. r. o., 1. mája 5470/46, 901 01. Malacky, 35 863 170 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
130/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - statický posudok k preukázaniu možnosti osadenia stropného operačného svietidla na COS
100,00 € 08. 02. 2018 Ing. Miroslav Lacko, Hany Meličkovej 12, 841 05, Bratislava, 30 143 713 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
135/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (odpad zo železa - 1ks kontajner)
82,00 € 07. 02. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
131/18/EPTČ/OPUS
interiérové žalúzie na vyšetrovňu brachyterapie na ORO
413,45 € 07. 02. 2018 TERMAX Group, s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
132/18/EPTČ/OPUS
ochranná lišta na stenu do dennej miestnosti sestier na ORO
489,09 € 07. 02. 2018 STAVREM PLUS s.r.o., Boldocká 1, 903 01 Senec, 35 794 542 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
122/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP-pravidelná ročná validácia a profylaktická prehliadka prístrojov pre OKB
209,00 € 06. 02. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
123/18/EPTČ/OZT
v zmysle servisnej zmluvy a CP- pravidelná výmena Ir zdroja v brachyterapeutickom prístroji Micro Selectron HDR pre ORO-RDF
7 202,87 € 06. 02. 2018 Ing.Bohuslav Pleško - nucle CS J.B.Magina 2299/13 911 01 Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
133/18/EPTČ/OPUS
kyslíkový prietokomer
2 043,60 € 06. 02. 2018 Media Comp s.r.o., 900 41 Rovinka 268, 35 731 486 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
124/18/EPTČ/OZT
v zmysle servisnej zmluvy a CP- príslušenstvo k brachyterapeutickému prístroju MicroSelectron HD pre ORO-RDF
1 247,25 € 06. 02. 2018 Ing.Bohuslav Pleško - nucle CS J.B.Magina 2299/13 911 01 Trenčín, 33 166 030 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
137/18/EPTČ/OPUS
zváranie netesností na pracom bubne UNICA 90 a výmenu elektroventilu na trase vody do práčky UNICA 90
960,00 € 06. 02. 2018 PRAGOPERUN Sk, Dvojkrížna 47, 821 06, Bratislava, 35 901 896 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
125/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - úpravu a výmenu reproduktorov núdzového rozhlasu a káblových vedení pre vyhlasovanie požiarneho poplachu na RDO - Mamografia pre OPUS
912,94 € 06. 02. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
126/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - odbornú demontáž a montáž zabezpečovacieho zariadenia poplachového systému narúšania (PSN) na RDO - Mamografia OPUS
411,99 € 06. 02. 2018 Jozef Strnatko - elektro, Benšelová 27, 821 04, Bratislava, 32 089 015 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
134/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - položkový rozpočet a výkaz výmer pre zabezpečenie opráv intréru ubytovne NOU na Vlárskej ulici
250,00 € 05. 02. 2018 Viera Eisnerová, Mánesovo nám. 1232/6, 851 01, Bratislava, 43 761 666 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
120/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - diagnostika poruchy Lineárneho urýchľovača Elekta Synergy Platform pre ORO
200,00 € 05. 02. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
121/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup náhradných dielov na Lineár. urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
2 031,50 € 05. 02. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
115/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup náhradných dielov na Lineár. Urýchľovač Clinac 2300 C/D pre ORO
2 012,00 € 02. 02. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
116/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka zariadenia Leica podľa priloženého zoznamu, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OPA
394,00 € 02. 02. 2018 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
117/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup manžety k digitálnemu tlakomeru OMRON M6 pre OCHO C
67,50 € 02. 02. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
107/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálnych teplomerov Omron pre OKO A a OCHO C
97,50 € 01. 02. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
108/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava mikroskopu AM 3505 s príslušenstvom pre ORL amb.
700,00 € 01. 02. 2018 SLOVopta, Dlhá nad Váhom 239, 927 05, Šaľa, 35 367 971 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
109/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Motnovacieho automatu LEICA pre OPA - patológia
118,00 € 01. 02. 2018 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
110/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a pravidelná odborná prehliadka anestéziologického prístroja Fabius, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OAIM
1 171,50 € 01. 02. 2018 Dräger Slovensko, s.r.o, Radlinského 40a, 921 01 Piešťany, 31439446 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
105/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Infusomat fmS pre OKO E
104,53 € 01. 02. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
106/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - opravu chirurgických inštrumentov v počte 14ks podľa priloženého zoznamu pre COS
925,60 € 01. 02. 2018 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
114/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž stolárskych výrobkov na mieru v zmysle rozpisu
5 050,00 € 31. 01. 2018 JEKA, s. r. o., J. Gagarina 125, 960 01, Zvolen, 45 563 161 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
97/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup teleskopickej infúznej tyče k nástenným rampám pre OCHO C
2 172,00 € 31. 01. 2018 Surgitech, s .r. o., Pri suchom mlyne 58, 811 04, Bratislava, 50 197 975 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
98/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup Oximetra BLT M800 pre OGO
310,00 € 31. 01. 2018 BIOFLEX, s. r. o., Borovce č. 126, 922 09, Borovce, 36 260 231 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
99/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup germicídneho žiariča pre OCHO C
283,46 € 31. 01. 2018 Nexa, s. r. o., Sasinkova 9, BOX E15, 921 41, 36 239 798 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
100/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitálneho tlakomeru OMRON M6 AC pre OKO D
147,00 € 31. 01. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
103/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup záložného zdroja UPS pre nemocničnú lekáreň
119,50 € 31. 01. 2018 EuroServis LK spol. s.r.o., Kalinkovo 576, 900 43, Hamuliakovo, 46 597 875 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
104/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup Thermo-hygrometra pre OKO A
37,90 € 31. 01. 2018 Výrobné družstvo invalidov NOVID Nováky, M.R. Štefánika 307, 972 71, Novákym 00 694 894 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
96/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja infusomat fmS pre OKO D
190,92 € 30. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
111/18/EPTČ/OPUS
odstránenie porúch na výťahoch NOÚ (5 výťahov)
1 250,00 € 30. 01. 2018 LUKO-SK s.r.o,Kuchyňa 469,900 52, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
101/18/EPTČ/MTZ
zdravotné oblečenie - košela fialová + nohavice fialové
3 478,75 € 30. 01. 2018 Czechpoint, s. r. o., Zápalenica 314m 5323, Rudňany, 47 184 531 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
91/18/EPTČ/OZT
na zákl. zmluvy na výkon servisných prác č. 1/2003 a v zmysle CP - oprava injekčného dávkovača Graseby MS16A pre OKO F, OKO E a OOH II
213,97 € 30. 01. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
102/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ (infúzne fľaše 1 kontajner)
82,00 € 30. 01. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
92/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv zmluvy a C - oprava hematologického analyzátora Sysmex XT 2000i. Pre OLHT I
480,00 € 30. 01. 2018 Ing.Andrej Džadoň-Medservis,Zuby 16,900 21 Svätý Jur MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
93/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profylaktická prehliadka chladiaceho zariadenia NOR LINE, vrátane vystavenia validačných protokolov pre OKO D
85,00 € 30. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
94/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola PM-2 plazmového sterilizátora Sterrad 100S pre OCS
1 443,00 € 30. 01. 2018 Johnson & Johnson, s.r.o, Karadzičova 12, 821 08 Bratislava, 31 345 182 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
95/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup, výmena predfiltrov a pravidelná ročná validácia laminárneho boxu, vrátane vystavenia validačného protokolu pre úsek cytostatík
2 392,00 € 30. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
85/18/EPTČ/OIT
oprava poškodeného disku v diskovom poli
916,71 € 29. 01. 2018 HP Enterprise Slovakia, s. r. o. T&M, Galvaniho 7, 821 04, Bratislava, 50438336 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
86/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
426,58 € 29. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
87/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - spracovanie dokumentácie na povolenie prevádzky rtg pracoviska v zmysle vyhlášky MZSR pre RDO - Mamografia
150,00 € 29. 01. 2018 Ústav radiačnej ochrany, s. r. o., Staničná 1062/247, 911 05, Trenčín, 36 348 279 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
88/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - vykonanie elektrickej revízie Lineár. urýchľovača Clinac 2300 C/D pre ORO
156,00 € 29. 01. 2018 Peter Kusovský - Elektroslužby, Modrovka 38, 916 35, Modrovka, 30 874 459 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
89/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná ročná validácia a profilaktická prehliadka prístrojov podľa priloženého zoznamu, vrátane vystavenie validačného protokolu pre OLHT I.
800,00 € 29. 01. 2018 TRIGON, s. r. o., Štefunkova 13, 821 01, Bratislava, 31 340 954 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
90/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - kvapkový senzor k prístroju Infusomat pre OOH I
246,42 € 29. 01. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
80/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - opravu Lineár. urýchľovača Clinac 2300 C/D pre ORO
3 158,00 € 29. 01. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky