Objednávky

Nachádzate sa tu

Objednané plnenie Celková hodnota bez DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Objednávku podpísal
363/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka a validácia digestora SCALA, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OPA-patológia
185,00 € 16. 04. 2018 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
364/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup fixačných pomôcok pre ORO
1 200,00 € 16. 04. 2018 MEDIC International s. r. o., Desiata ul. 19, 831 01, Bratislava, 44 023 707 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
375/18/EPTČ/OIT
rekonštrukčné kabelažne práce na OKO E, OKO D a v lekárni, na vrátnici a dispečingu
4 320,72 € 16. 04. 2018 SOFOS, s. r. o., Dúbravská cesta 3, 845 46, Bratislava, 31 318 347 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
376/18/EPTČ/OIT
dochádzkový systém - servisný zásah
110,00 € 16. 04. 2018 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
371/18/EPTČ/OPUS
oprava dlažby pri vstupe k výťahu a oprava vymývanej dlažby pri vstupe na OAIM
1 834,89 € 13. 04. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
362/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurg. inštrumentov v počte 21 ks podľa priloženého zoznamu pre COS
524,40 € 13. 04. 2018 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
359/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup digitál. Teplomerov OMRON pre OAIM a OGO
97,50 € 13. 04. 2018 Celimed s.r.o, Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava, 31 403 751 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
360/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia elektrickej požiarnej signalizácie v objektoch NOU v zmysle vyhlášky MVSR 726/2002 pre OPUS - správa budov
768,60 € 13. 04. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
372/18/EPTČ/OPUS
oprava obkladu pod oknom v budove rádioterapie a oprava dlažby na 4p. V hlavnej budove NOU
1 649,90 € 13. 04. 2018 Ondrej Jurdík, Slnečná 563, 924 00 Galanta, 32 288 565 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
373/18/EPTČ/OIT
zavedenie nariadenia GDPR - NOÚ
11 421,00 € 13. 04. 2018 SOMI Systems, a. s., Lazovná 69, 97401, Bansá Bystrica, 36041432 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
361/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná štvrťročná revízia núdzového rozhlasu v objektoch NOU v z zmysle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. §15 ods. 2/c pre OPUS -správa budov
204,96 € 13. 04. 2018 Petrišin Pavol - Servis EPS, Trnavská cesta 64, 821 02, Bratislava, 13 994 964 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
374/18/EPTČ/ŠOL
v zmysle CP - tlač a dodanie 1000ks letákov
77,60 € 13. 04. 2018 GOEN, s .r. o., V záhradách 32, 811 03, Bratislava, 35 732 431 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
347/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - kompletnú rekonštrukciu sociálneho zariadenia a kúpeľne v priestoroch lekárskej izby na prízemí pavilónu NOÚ
5 990,00 € 12. 04. 2018 Filip Valent, Topolčianska 3202/14, 851 08, Bratislava, 43 498 761 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
348/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - prerábka - rozšírenie chladiaceho boxu na OPA
4 524,83 € 12. 04. 2018 ŠAFARIK Trade, s. r. o., Gelnická 1, 831 06, Bratislava, 35 862 521 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
349/18/EPTČ/OPUS
dezinsekčné práce
80,00 € 12. 04. 2018 ASANARATES, s. r. o., Park Angelinum 4, 040 01, Košice, 36 606 693 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
351/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodanie a montáž vertikálnej žalúzie do priestorov odd. CHIR D v hlavnej budove
109,76 € 12. 04. 2018 TERMAX Group, s.r.o., Račianska 77, 831 02 Bratislava, 44 072 988 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
354/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup infúzneho stojana pre GAE amb. I
180,50 € 11. 04. 2018 Čechovo, s.r.o, nám.Slobody 38, 083 01 Sabinov, 46186484 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
355/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy a v zmysle CP - oprava hemokoagulačného analyzátora Sysmex CA 1500 pre OLHT II
350,00 € 11. 04. 2018 Ing. Andrej Džadoň - Medservis, Zuby 18, 900 21, Svätý Jur, 35 932 236 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
356/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup bezdrôtových telefónov pre OTZ a OAIM a ústredňa
84,56 € 11. 04. 2018 MIKROHUKO spol. s. r. o., Kollárova 11, 974 01, Banská Bystrica, 31 560 806 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
357/18/EPTČ/OZT
na zákl. serv. zmluvy o vyk. serv. prác a preventív. servisu v zmysle CP - oprava anestéziol. prístroja LEON PLUS NEO pre OAIM
729,77 € 11. 04. 2018 Medis Nitra, s. r. o., Pri Dobrotke, 949 01, Nitra, 36 531 774 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
346/18/EPTČ/RAF
bezplatná skartácia papierovej dokumentácie citlivej povahy a papierového odpadu (odvoz, manipulácia, skartácia, certifikát o skartovaní)
0,00 € 11. 04. 2018 EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02, Bratislava, 35966181 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
341/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOU - odpad zo železa 1 kontajner, stavebný odpad 1 kontajner
150,00 € 10. 04. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
345/18/EPTČ/MTZ
tlačivá - zdravotníckeho charakteru
4 760,00 € 10. 04. 2018 Formát Plus, s .r. o., Romanova 33, 851 02 Bratislava, 35 834 293 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
350/18/EPTČ/OPUS
medicinálne plyny podľa priloženého rozpisu
846,93 € 10. 04. 2018 Messer Tatragas, s .r .o., Chalupkova 9, 819 44, Bratislava, 685 852 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
330/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup odsávacej nádoby na anestéziologický prístroj Venar Libera pre OAIM
350,00 € 09. 04. 2018 Pavol Zríni, Mierová 5/1, 916 01, Stará Turá, 37 022 911 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
343/18/EPTČ/OPUS
prezutie 4 ks služob. motorových vozidiel
120,00 € 09. 04. 2018 AUTOTEAM, s.r. o., Hviezdoslavova 167, 900 31, Stupava, 35 819 464 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
344/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž stolárskeho zariadenia na mieru
7 990,00 € 09. 04. 2018 aERSTE, s.r.o., Jégeho alej 10, 821 08, Bratislava, 35 901 365 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
344/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - dodávka a montáž stolárskeho zariadenia na mieru
7 990,00 € 09. 04. 2018 aERSTE, s.r.o., Jégeho alej 10, 821 08, Bratislava, 35 901 365 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
352/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servis. prehliadka a validácia centrifúg, vrátane vystavenia validačného protokolu pre OLHT I
325,00 € 09. 04. 2018 LABO - SK, s.r.o, Púchovská 12,831 06 Bratislava, 36 365 556 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
328/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava a nákup krytov na prístroj Planer KRYO pre OLHT II
949,58 € 09. 04. 2018 Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
353/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná servisná prehliadka mikrotómu Leica RM 2135 a mikrotómu Sakura SRM 200, vrátane vystavenia príslušných protokolov pre OPA
138,00 € 09. 04. 2018 BARIA, s .r .o., Karpatská 18, 811 05, Bratislava, 47 131 241 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
Biohem, spol. s. r. o., Zlatovská 3311, 911 01, Trenčín, 31 442 617
na zákl. zmluvy č. 01/2006 a v zmysle CP - nákup náhradných dielov a opravu parného sterilizátora Getinge pre OCS
1 270,16 € 09. 04. 2018 SKANTECH, s. r. o., Sekurisova 16, 841 02, Bratislava, 35 800 046 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
322/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup transportného vozíka s príslušenstvom pre ORO
3 973,00 € 06. 04. 2018 ELMED, s .r. o., Jánošikova 73, 921 01, Piešťany, 47 043 024 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
323/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup prenosného detektora kyslíka pre OLHT II - LKB
1 080,00 € 06. 04. 2018 Cryosoft spol. s.r. o., B. Nemcovej 14, 040 01, Košice, 36 578 797 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
324/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava chirurgických inštrumentov v počte 14 ks podľa priloženého zoznamu pre OPA
46,40 € 06. 04. 2018 CHIRSERVIS - Pavel Stáňa, Miletičová 46, 821 08, Bratislava, 35 939 966 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
325/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná preventívna údržba a verifikáciu centrifúg, vrátane vystavenia protokolov pre OLG
746,16 € 06. 04. 2018 Beckman Coulter Slov. Republika s. r. o., Eisteinova 23, 851 01, Bratislava, 35 683 546 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
326/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - demontáž a ekologickú likvidáciu Lineár. Urýchľovača Clinac 2100 pre ORO
6 250,00 € 06. 04. 2018 AMEDIS spol. s. r. o., Mlynská 10, 921 01, Piešťany, 00 612 758 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
327/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava Thermo Scienttific Excelsior AS pre OPA
1 461,10 € 06. 04. 2018 GTRADE s. r. o., Kopčianska 80, 851 01, Bratislava, 46 265 082 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
339/18/EPTČ/OPUS
v zmysle CP - oprava výťahu v ubytovni Vlárska 11
8 306,40 € 06. 04. 2018 LUKO-SK, s.r.o Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, 44 492 588 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
336/18/EPTČ/OIT
eRecept ZP Union funkcionalita
600,00 € 05. 04. 2018 DATALAN a.s.Galvaniho 17/A 82104 Bratislava, MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
337/18/EPTČ/OIT
stravovací systém - servisný zásah
110,00 € 05. 04. 2018 ARBE, s. r. o. , Pekná cesta 19, 831 52, Bratislava, 36 056 553 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
338/18/EPTČ/MTZ
diskrétne výplatné pásky
360,00 € 05. 04. 2018 VEMA, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09, Bratislava, 31 355 374 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
319/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava simulátora Simulix Evolution pre ORO
1 011,00 € 04. 04. 2018 Elekta services s. r. o., Pražáková 1000/60, 619 00, Brno, CZ, 29 280 095 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
320/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - nákup toaletného kresla pre OKO E
111,19 € 04. 04. 2018 UNIZDRAV Prešov, s. r. o., Františkánske námestie 3/A, 080 01, Prešov, 36 515 388 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
318/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
168,66 € 04. 04. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
321/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - pravidelná technická kontrola prístroja ERBE VIO 300D, vrátane vystavenia servisného záznamu - validačného protokolu pre GAE amb. I
310,80 € 04. 04. 2018 E-BA tpz, spol. s. r. o., Votrubova 11, 821 09, Bratislava, 31 367 712 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
318/18/EPTČ/OZT
v zmysle CP - oprava prístroja Perfusor Space pre OAIM
168,66 € 04. 04. 2018 B.Braun Medical, s .r. o., Handlovská 19, 851 01, Bratislava, 131 50 780 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
333/18/EPTČ/OIVS
v zmysle CP - dodanie a montáž kanc. stolov na mieru na odd. lekárskej genetiky
980,00 € 03. 04. 2018 JEKA, s. r. o., J. Gagarina 125, 960 01, Zvolen, 45 563 161 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
335/18/EPTČ/OPUS
odvoz a likvidácia odpadu v areáli NOÚ - odpad zo skla - infúzne fľaše
75,00 € 03. 04. 2018 HOMOLA TEAM, s. r. o., Líščie údolie 93, 841 04, Bratislava, 35 702 192 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ
312/18/EPTČ/OPUS
ND na dávkovacie čerpadlo do bazénov
522,20 € 03. 04. 2018 Systém inžinierskych služieb s.r.o., Bjornsonova 6, 811 05 Bratislava, 17 317 169 MUDr. Jozef Valocký, generálny riaditeľ

Stránky